Selv om Norge er selskapets største marked, har Normex også levert anlegg på land til Mexico, Qatar, Colombia og Chile – i tillegg til verft og rederi i Danmark, Tyrkia, Skottland, Island og Canada.

– Vi har funnet en nisje der ikke så mange driver, sier daglig leder Stig Johansen til Nett.no.

Han eier selskapet 50/50 sammen med teknisk sjef Bjørn Monsen. De etablerte selskapet i 2003.

Vannrensing

System for desinfeksjon i rør og tanker i blant annet brønnbåter, avlusningsbåter, fiskeprosessering og fiskefartøy, er noe av det de leverer.

– Det er et stort marked i nordsjølandene, der vi leverer direkte til rederi, som underleverandører til verftene eller i samarbeide med andre utstyrs-leverandører.

Også innen vannrensing er det et stort marked. De er inne i mange bransjer der det er behov for å rense avløpsvann, blant annet fiskeprosessering, settefiskanlegg og tekstilindustri.

Vil ansette

De har doblet omsetningen hvert år siste årene. I fjor fikk de en omsetning på 16 millioner kroner og et resultat før skatt på rundt 2 millioner kroner. Inneværende år ser enda bedre ut.

– Vi er fornøyd med utviklinga og potensialet framover ser veldig bra ut. Vi er trygg på at vi i alle fall runder 20 millioner kroner i omsetning i år. Vi har fått flere muntlige tilsagn på kontrakter, i tillegg til at vi jobber med mange tilbud på spennende prosjekter, sier Johansen.

Så langt har de ikke gått til eksterne ansettelser, men i år planlegger de å ansette to personer innen salg og teknisk.

– Det har til tider vært hektisk, men vi har flinke folk vi samarbeider med.

Det var egentlig en tilfeldighet som gjorde at de etablerte selskapet. De var engasjert av ei bedrift på et prosjekt i Mexico som slet og fikk da noen ideer og tanker. De første kontraktene ble også landet i Mexico.

Mye utviklingsarbeid

Normex har brukt tid på å utvikle løsninger og har også tatt patenter knyttet til renseanlegg.

– Vi har med oss industrielle partnere og forskningsinstitusjoner fra inn- og utland i utviklinga. Vi syr deretter sammen løsninger og prosjekter til kundene. Noe av utstyret kjøper vi som komponenter og der vi setter det sammen, men renseanleggene produserer vi i Polen i samarbeid med et norsk/polsk selskap – og der vi bygger store tanker, sier Johansen.

De har også utviklet et system for å hindre groe og biologisk vekst i sjøvannsinntak.

– Det er tøft å utvikle en teknologi og ta steget til industriell fase.  Det tar tid, hvert nyutviklingsprosjekt tar gjerne to-tre år. Vi har også fått støtte fra Eco Innovation for å utvikle et industrielt design, få kontakt med produsenter og etablere linjer som kan leveres til markedet.

Les hele saken på Nett.no.