OMV ber også om opsjon til å bruke ytterligere 58 dager for å bore et eventuelt sidesteg ved funn, går det frem av søknaden som selskapet har sendt Miljødirektoratet.

Den planlagte letebrønnen (506/11-11 Iris Appraisal i PL 644 ) er lokalisert på Haltenbanken i Norskehavet, ca. 280 km nord for Kristiansund og 300 km vest for Brønnøysund.

Formålet med brønnen er å påvise hydrokarboner i Iris-prospektet, samt bekrefte reservoarmodellen og hydrokarbonkontakten. Et eventuelt funn er ventet å være gass/kondensat.

OMV søker om å slippe ut 1577 tonn borekaks, samt 110 tonn og 3107 tonn kjemikalier i henholdsvis gul og grønn kategori. OMV søker også om utslipp til luft i forbindelse med aktiviteten.