Verdien på Akers industrielle datterselskaper falt i første kvartal med 2,1 milliarder kroner sammenlignet med utgangen av 2016, fra 35,1 til 33 milliarder kroner.

– Etter en sterk utvikling i 2016 stoppet veksten opp i første kvartal, skriver konsernsjef Øyvind Eriksen i kvartalsrapporten.

Det største fallet sto oljeselskapet Aker BP for. Selskapet ble etablert i fjor, da Det norske og BP Norge fusjonerte.

– Aker BPs fall må likevel ses i lys av verdiskapningen i fjor, da aksjeprisen økte med 180 prosent, skriver Eriksen.

Oljeserviceselskapet Aker Solutions trakk imidlertid opp. Verdien økte med en milliard fra nyttår.

Totalt sto eiendeler innen olje og gass for 65 prosent av Aker-konsernets verdier i årets første kvartal. Selskapet ser en viss bedring i markedet,s om har vært tøft i flere år.

– Aktiviteten i sektoren ser ut til å ta seg sakte opp, også på norsk sokkel.