Frem til september observerte NGOs Shipbreaking Platform observert en nedgang i antall ulykker på verftene i Chittagong i Bangladesh. De to siste månedene har ulykkesraten for de tre første kvartalene i år økt med 8 skader og 6 dødsfall.

Det melder interesseorganisasjonen i en pressemelding.

Risiko

I oktober skjedde det ifølge NGO Shipbreaking også to store ulykker i stålvalsverkene som er koblet til opphuggingsverftene, og hvor stålet fra skipene blir rullet tilbake til stålstenger.  Tall fra Bangladesh Insitute of Labour Studies (BILS) viser at totalt fem arbeidere skal ha blitt drept og 9 stykker skadet i de to hendelsene.

Oversiktsbilde fra verftet i Chittagong. Skjermdump: Marinetraffic

– Arbeidsforholdene i alle opphuggingsverftene i Chittagong er beklagelige. Påstander om at situasjonen på verftene har blitt bedre, er misvisende: arbeidstakere er fortsatt utsatt for enorme risiko og blir drept på grunn av mangel på grunnleggende sikkerhetsprosedyrer og infrastruktur, sier NGO Shipbreaking Platforms lokale kontakt, Muhammed Ali Shahin, i pressemeldingen.

I praksisen med “beaching” blir skipene rent opp på langgrunne strender ved høyvann og hugget. Dette har blitt kritisert fra flere hold på grunn av risikoen det innebærer for ansatte og miljø ved å gjøre jobben uten uten faste installasjoner for oppsamling av forurensende og farlig avfall.

I følge en artikkel i The Guardian har en verftsarbeider fra Bangladesh for første gang saksøkt et rederi direkte om erstatning etter en ulykke for to år siden. Mohamed Edris ble i 2015 skadet på verftet Ferdous Steel, under opphuggingen av fartøyet Eurus London som er eid av Zodiac Maritime. Saken kan i følge NGO Shipbreaking Platform sette presendens for andre arbeidstakere hvis Edris vinner frem i den britiske domstolen.

Bytter flagg

Hittil i år er 51 av de totalt 152 skipene som har blitt hugget opp i Chittagong eid av europeiske selskaper. Til tross for den pågående rettsaken har Zodiac fortsatt å selge skip til Bangladesh. Også Teekay og Berge Bulk har sendt skip til disse strendene i år.

I fjor endte tilsammen 668 utrangerte fartøy på en sør-asiatisk tidevannstrand for opphugging. De fleste skipene ble sendt til India, mens Bangladesh toppet med å hugge mest bruttotonnasje.

Av de 227 fartøyene som hadde sin siste seilas i tredje kvartal i år, endte over halvparten på en strand i Asia.

Norges Rederiforbund har sagt nei til beaching og fraråder medlemmer å hugge skip slik.

I 2016 også kom nye EU-regler som setter strenge krav til huggefasiliteter. Retningslinjene gjør det klart at en strand ikke er et passende sted for en høy-risiko tungindustri med farlig avfall. Verftene må søke om å bli EU-godkjente verft som europeiske rederier kan bruke.

Kun uker før mange av skipene ankom de asiatiske opphuggignsverftene forrige kvartal var det europeiske flagget byttet ut.