Bare i løpet av de siste to månedene har selskapet inngått fem kontrakter med en verdi på 129 millioner kroner.

Dette har bidratt til nok et rekordkvartal for teknologiselskapet Data Respons. Tallene fremgår i resultatrapporten etter andre kvartal, som ble presentert, fredag.

Selskapet leverer digitale løsninger til en rekke ulike sektorer, men omsetter foreløpig mest innenfor transport, telekommunikasjon og automasjon og industri.

– Den positive utviklingen internasjonalt i kombinasjon med høy aktivitet i begge forretningsområder gir god fart inn i andre halvår, sier Kenneth Ragnvaldsen, administrerende direktør i Data Respons ASA.

Økte inntekter

Selskapet har opplevd sterk etterspørsel etter sine tjenester i det siste, noe som gir seg tydelig utslag i tallene som ble lagt frem i dag.

I andre kvartal endte driftsinntektene på 311,6 millioner kroner, en vekst på 18 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Resultat etter skatt endte på 2,6 millioner kroner i andre kvartal 2017.

– Vi er godt fornøyd med kvartalet spesielt med tanke på at andre kvartal i år hadde betydelig færre arbeidsdager sammenlignet med fjoråret. Det er god etterspørsel etter vår kompetanse og erfaring i forhold til de store teknologitrendene som preger samfunnet vårt, sier Ragnvaldsen.

Internasjonal vekst

I begynnelsen av juli vant selskapet en kontrakt i Sverige, verdsatt til 60 millioner kroner. Sverige har etter hvert blitt et stort marked for selskapet, og virksomheten hos Søta Bror utgjør nå 49 prosent av selskapets totale omsetning.

Også i Tyskland opplever Data Respons økt etterspørsel. I presentasjonen fremgår det at 18 prosent av selskapets aktivitet skjer i landet.

– Vi forventer å bli enda større i Tyskland fremover, sa direktør Ragnaldsen da selskapet offentliggjorde kontraktsinngåelse i landet, i slutten av juni.

Den finansielle rapporten etter andre kvartal finner du her.