Finance Innovation i Bergen får Arena-status, og er med det en av fem som blir tatt opp i klyngeprogrammet. Det betyr støtte på i overkant av to millioner kroner til den nye klyngen.

Nyheten ble blant annet omtalt på Aftenpostens teknologikonferanse som blir arrangert mandag.

Fra scenen sa Kjerpeseth at Norge er blant verdens mest digitaliserte land, men at vi så langt ikke har evnet å eksportere fruktene av dette fortrinnet.

– Denne klyngen skal jobbe for at vi klarer å eksportere  finansteknologi-tjenester. Vi skal etablere et økosystem som gjør at vi får til dette, sa han.

Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest på scenen under A-Tech. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Vi har alltid snakket om finansbyen Bergen, men aldri gjort noe med det. Vi har knapt snakket med hverandre. Nå går vi inn i et konkret samarbeid, der målet er å skape en sterk industri for utvikling og eksport av finansteknologi, sa konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest til Bergens Tidende for en måneds tid siden.

– Gi ytterligere motivasjon

Fra scenen fremhevet Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge at den ferske Arena-klyngen er den eneste som jobber med finansteknologi. Hun kalte det Finance Innovation jobber med, nybrottsarbeid.

En annen av initiativtakerne bak Finance Innovation, seriegründer, Henrik Lie-Nielsen, har uttalt at han mener finansklyngen rett og slett må lykkes. 

Etter at nyheten om klyngestatusen ble kjent i dag, skriver han følgende i en sms til Sysla:

– Det er meget gledelig at virkemiddelapparatet anerkjenner det mulighetsrommet som ligger i og rundt aktørene i finans og IT i Bergen.

Lie-Nielsen forteller at klyngestatusen gir motivasjon.

– Jeg er svært glad for at klyngen får formell status og finansiering fra Arena programmet – det gir jo også ytterligere motivasjon til å virkelig kraftsamle for å lykkes med vår visjon om å skape nye arbeidsplasser og eksportbedrifter med utgangspunkt i fintech, skriver han i meldingen.

Gjestet Sysla Live

Både Lie-Nielsen og Finance Innovation-styreleder Jan Erik Kjerpeseth var også en av deltakerne på Sysla Live om FinTech, der samarbeidet var ett av temaene.

– Jeg har hatt en del roller i denne byen i løpet av de siste årene, og jeg kan ikke huske å ha deltatt i noe prosjekt hvor det har vært så raskt engasjement på toppledernivå i så mange bedrifter, sa Kjerpeseth, sa han.

Du kan se hele Sysla Live i opptak i videovinduet under:

I gjennomsnitt mottar de nye NCE-klyngene fem millioner kroner i året i støtte, mens Arena-prosjektene får ca. 2,2 millioner kroner. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva er ansvarlig for ordningene, som i alt har en ramme på 190 millioner kroner i år. Næringslivet selv bidrar med minst like mye i egeninnsats.

– I verdensklasse

Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge står bak klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

– Jeg ønsker å gratulere de nye klyngene. Norsk næringsliv er i verdensklasse på mange områder, men det er hard konkurranse. Vi må være et skritt foran konkurrentene våre. Samarbeidet gjennom klyngene viser at det er mulig for norske bedrifter å være i front internasjonalt, sier næringsminister Monica Mæland i en melding.

Finansteknologi-klyngen Finance Innovation består av virksomheter innen bank, forsikring, konsulentmiljø, teknologi, investorer, universitet og høyskoler. Dette Arena-prosjektet ønsker å bidra til at Norge kan være i front på et nytt forretningsområde, FinTech

Bergen har fra før flere NCE-klynger, en for media, en for sjømat, en for subseanæringen og en Arenaklynge for design.

Få nyhetsbrevet fra Sysla Teknologi rett i innboksen din!