Oversiktsbilde av Framos lokaler på Askøy. Foto: Framo

Her skal Framo prøve ut nye ideer og teknologier

I det nye teknologisenteret Framo Innovation Center vil Framo utvikle nye markeder for sin norske pumpeteknologi. Modelltesting for oppdrettsselskap er allerede i gang.


  • Ole Alexander Saue/iLaks
Publisert

– Senteret blir Framos nye boltreplass for å modellere, simulere og prøve ut nye ideer og teknologier, basert på det vi kan best, nemlig pumpeteknologi, sier prosjektleder Terje Ljones i Framo Innovation.

Tirsdag ble Framo Innovation Center åpnet offisielt av olje- og energiminister Terje Søviknes i Framos lokaler på Askøy. Anlegget er en storsatsing for Framo og er gjort mulig med støtte fra Hordaland Fylkeskommunes omstillingsmidler, skriver Laks.

Nye forretningsmuligheter

– På testsenteret skal det utforskes hvilke forretningsmuligheter som kan gi Framo flere ben å stå på. Her skal Framo Innovation bidra til å finne nye segment som fabrikkene våre i Hordaland kan bygge pumper til, forteller Ljones.

Gjennom Framos 80 år lange reise har skip og plattformer vært hovedmarked for pumpene. I kjølvannet av oljekrisen, kom behovet for å utforske bransjer som er motsykliske til de som Framo i dag opererer i. I januar ble derfor innovasjonsavdelingen Framo Innovation etablert. Nå er det ansatt totalt 11 personer som vil ha sitt daglige virke i det nye senteret.

Her kan innovasjonsgjengen teste hvordan konsept prototyper vil fungere med simuleringssystem, modelleringsverktøy, testbasseng, 3D-printer, elektrolab og mekanisk lab tilgjengelig.

– Sammen med kunder og samarbeidspartnere skal vi gjennomføre testing og utvikling av nye løsninger for nye markeder. Vi skal få frem teknologi som bidrar til bærekraftig og miljøvennlig matproduksjon og energi. Testresultatene vi får her vil bety mye for videre planlegging og utforming av fullskalaløsninger, avslutter Ljones.

Framo skal hjelpe laksen å trene

Pumpeprodusenten er i dialog med flere oppdrettsselskap. Det første selskapet som vil teste pumpeteknologi for lukkede oppdrettsanlegg i senteret blir Stadion Laks AS / Lingalaks. I Framo Innovations nye senter står en skalamodell for oppdrettsanlegget.

I regjeringens utlysning av såkalte utviklingskonsesjoner for oppdrett, fikk Stadion Laks 2,4 konsesjoner basert på «Stadionbasseng»-konseptet. Tillatelsene skal få frem grønnere teknologi i den norske oppdrettsnæringen. Den semi-lukkede produksjonsenheten i betong er rømningsikkert og arealeffektivt, formet som en stadion.

Podsnap er Syslas måte å fortelle hva som gjemmer seg bak begreper, forkortelser og fenomener som ofte dukker opp i våre spalter. Her får du vite hva utviklingstillatelser er på fire minutter.

– Ved å pumpe inn vann hentet fra dybder under lusebeltet, og sende fisken ut på en skikkelig svømmetur, får fisken god helse og tilvekst i et stabilt miljø. Oppdrettslaksen skal bli både friskere og større med å trene kondisjon hver dag, men da er det nødvendig med riktige forhold.

Konseptet til oppdrettsselskapet skal bli like stort som Brann stadion med plass til nesten 2.000 tonn laks. I modellutviklingen foreslår Framo mer effektive løsninger enn det som opprinnelig var planlagt i skissene.

– I stedet for eget pumperom på utsiden av konstruksjonen, bruker vi Framos filosofi med å sette dykkede pumper i en tank. Vi gjør dermed to endringer i konseptet. Strukturen får et hull i bunn og det settes inn dykkepumpe i senter for bedre strømning og sirkulasjon i vannet, og alt dette testes nå i skalamodellen, sier Ljones.

Oddbjørn Jacobsen i Framo Innovation. Arkivfoto: Chris Ronald Hermansen

Del på
facebooktwitterlinkedinemail