Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / NPK

– Vi vet ikke helt hva digitalisering til sjøs betyr ennå

Et nytt program for digitalisering til sjøs skal kartlegge hvilken kompetanse næringen vil trenge i fremtiden.

Publisert

Onsdag lanserte Sjøoffiserforbundet, Rederiforbundet, akademia og utvalgte bedriftsledere et nytt program for digitalisering til sjøs.

Målet for prosjektet er å finne ut hvilken kompetanse næringen vil behøve i fremtiden.

– Vi er allerede en maritim stormakt og har alle forutsetninger for å bli en digital maritim stormakt, men vi vet ikke helt hva digitalisering til sjøs betyr ennå, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Prosjektet har fått navnet «Maritim kompetanse i en digital fremtid», og sluttrapporten leveres i februar.

Frykten er å havne i bakevjen i en digital hverdag til sjøs.

– Dette handler ikke om hvorvidt vi skal ha autonome skip eller ikke, men å kartlegge hvilke endringer vi må være forberedt på og finne ut hvor vi skal sette inn støtet for å fortsette å være en ledende sjøfartsnasjon, sier direktør i Norsk Sjøoffiserforbund Hans Sande.

Håper på flere arbeidsplasser

En ny oversikt viser at antall norske sjøfolk fortsatt synker. Tall fra SSB viser at det gjennom 2017 var i gjennomsnitt 19.809 norske sjøfolk på norske skip.

Statistikken omfatter personer med norsk fødselsnummer og maritimt arbeidsforhold, registrert blant bedriftene som omfattes av rapporteringsplikten til den såkalte A-ordningen.

Næringsministeren håper digitalisering kan bidra til flere arbeidsplasser.

– Hvis vi skal klare å opprettholde arbeidsplassene på sjøen, og ikke minst skape nye, må vi ha sjøfolk som er fullt med i den digitale utviklingen. Her tror jeg vi har store fordeler fordi vi har en lang tradisjon for samarbeid både mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og mellom de ulike næringene i maritim sektor, sier han.

Kunnskap som innovasjonskraft

Sande frykter ikke at arbeidsplasser er truet av digitalisering, men sier nedgangen i antall sjøfolk skyldes tøffe tider i offshore.

– Jeg tror ikke det blir færre arbeidsplasser på grunn av utviklingen, det er heller en mulighet til å skape flere. Det viktigste vi kan gjøre for å sikre arbeidsplasser er å styrke norske sjøfolk sin kompetanse og ta nytte av deres kunnskap som innovasjonskraft, sier han.

Sande er også tydelig på at samarbeid mellom de ulike sektorene er vesentlig for å bli en ledende digital sjøfartsnasjon.

– 8 av 10 sjøfolk som går i land tar jobb i den maritime klyngen, og tar med seg tidligere erfaringer og kunnskap inn i nye sektorer. Innen akvakultur bruker man for eksempel erfaring fra offshore, denne typen kunnskapsoverføring ønsker vi å se mer av, sier han.

– Utdannelse må styrkes

Ifølge Rederiforbundets konjunkturundersøkelse er it-kompetanse noe av det det vil være størst behov for i årene fremover.

Den maritime næringen vil bli utfordret til å tenke nytt når det gjelder operasjonsmønster, forretningsmodeller, kompetansebehov, sårbarhetsvurderinger, og en rekke andre deler av virksomheten, skriver Rederiforbundet i sin rapport.

Næringsministeren er tydelig på at maritim sektor må styrkes gjennom utdanning, forskning og kunnskap.

– Norske sjøfolk må ha den nødvendige kompetansen som trengs for å møte fremtidens behov, og dette sikrer vi gjennom at utdannelsen styrkes. Dette prosjektet vil forhåpentligvis gi oss svar på hvordan det kan gjøres, sier han.

Digitaliseringen av den maritime næringen er et av temaene når vi igjen tar journalistikken på scenen, under Sysla Live i Bergen 18. september. Vær til stede når vi intervjuer noen av verdens fremste eksperter på autonome skip.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail