Ragnhild Janbu Fresvik og Svein Ove Kvalsund i Sparebanken Vest. Foto: Adrian Broch Jensen

Ny teknologi skal gjøre det lettere å få lån

– Verken vi eller andre norske banker har gjort jobben vår i møte med små og mellomstore bedrifter, sier konsernsjef i Sparebanken Vest.

Publisert

Det er nye tider i finansverdenen. I januar trådte EU-direktivet PSD2 i kraft (se faktaboks), og internasjonale giganter som Facebook, Apple og Google har allerede rullet ut egne betalingsløsninger.

Mange mener dette vil føre til at de tradisjonelle bankene vil spille en stadig mindre rolle i kundenes liv.

– Nye løsninger for forbrukslån var den første bølgen. Løsninger for små og mellomstore bedrifter kommer til å bli den neste. Da er vi avhengige av å være langt foran, sier Ragnhild Janbu Fresvik.

Hun er konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest og har en noe høyere hvilepuls enn vanlig om dagen.

– Nå jobber vi nærmest 24 timer i døgnet, sier Fresvik.

I midten av april lanserer de pilot for en ny finansieringsløsning for små og mellomstore bedrifter (SMB), med det skybaserte regnskapssystemet PowerOffice Go som samarbeidspartner (se faktaboks under).

Hun sier at verken Sparebanken Vest eller norske banker generelt har gjort jobben sin i møte med små og mellomstore bedrifter.

– Tradisjonelt gir banker kreditt og lån til bedrifter basert på historiske regnskapstall. Men både kunden og banken vet at det ikke er den beste indikatoren for hvordan bedriften vil utvikle seg fremover, sier Fresvik.

Utvalg: “Utfordringer for vekstbedrifter”

1. mars leverte et ekspertutvalg med Aksel Mjøs i spissen en utredning om tilgangen på kapital i næringslivet. De konkluderte slik:

“Selv om kapitalmarkedet i Norge i hovedsak fungerer godt, ser utvalget at det kan være utfordringer for vekstbedrifter med lengre utviklingsløp.”

Blant tiltakene som foreslås av utvalget er:

  • Permanent, fleksibel og bedre forvaltet såkornordning.
  • Tilrettelegging for folkefinansiering, både lån og egenkapital.
  • Mer effektive konkurser og restruktureringer.
  • Mer disiplinert offentlig eierskap.

– Bankene har ikke gjort det lett og raskt nok for bedriftene å få finansiering, og markedet for særlig små bedrifter har dermed vært underfinansiert i lang tid. Fremveksten av direktetilgang på data via skybaserte regnskap gjør det nå mulig å gi finansiering på en bedre måte, sier Fresvik i Sparebanken Vest.

Se hele Sysla Live om finansteknologi under:

Regner med å gi ut mye mer lån

I dag ligger omtrent 25 prosent av alle norske regnskap i en digital sky. Den nye løsningen går ut på å bruke disse dataene til å gjøre en automatisk vurdering og utdeling av lån. Prosessen skal ikke ta mer enn en dag.

– Dette er for små og mellomstore bedrifter som er på et stadie der de fakturerer kundene sine på jevnlig basis. Har du utestående fakturaer til kunder med god betalingsevne, kan vi raskt gi tilgang på likviditet, sier Svein Ove Kvalsund, som er direktør for små og mellomstore bedrifter i Sparebanken Vest.

Fresvik legger til at de regner med å kunne gi ut mye mer lån enn tidligere.

NHO med forsiktig optimisme

Sjefsøkonom i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Øystein Dørum, kommenterer den nye løsningen i en e-post til Sysla:

“NHO er positiv til effektivisering av behandlingsprosesser, og vi har forståelse for at bankene introduserer slike automatiserte løsninger. God tilgang til kreditt er helt avgjørende for at de små og mellomstore bedriftene skal kunne vokse og utvikle sin virksomhet, og vi håper jo at ikke det gode bankhåndverket forsvinner mellom algoritmene.”

“Det er viktig at systemet ikke gjør det vanskeligere å få kreditt, og har mekanismer som fanger opp de søknadene som behøver manuell behandling.”

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum. Foto: Moment Studio

Satser nasjonalt

Banken forventer en økende konkurranse fra rene teknologibedrifter som vil tilby enklere digitale løsninger til nettopp dette segmentet. Konserndirektøren nevner Aprila som et eksempel på en slik bedrift.

De har mål om å bli en fullverdig bank i løpet vinteren.

Med etableringen av den nye finansieringsløsningen har banken på Vestlandet mål om å gjøre seg gjeldene nasjonalt.

– Vi har som mål å ta en ikke ubetydelig andel av SMB-markedet nasjonalt, sier Fresvik.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail