Det skriver den delstatlige oljegiganten i en pressemelding torsdag.

Subsea 7 skal legge 42 kilometer med 20 tommer rørledning som knytter Askeladd til Snøhvit-feltet.

Støtteaktiviteter for operasjonene vil ta utgangspunkt i blant annet Hammerfest. Arbeidet starter umiddelbart og vil pågå ut 2019. Installasjonsperioden er sommer 2019.

Mobiliseres fra Hammerfest

Ocean Installer skal i 2019 installere to havbunnsrammer.
Fakta
  • Askeladd-prosjektet ble sanksjonert i mars med planlagt produksjonsoppstart mot slutten av 2020. Utbyggingen vil forlenge platåproduksjonen ved Hammerfest LNG-anlegg.
  • Askeladd bygges ut med tre brønner i to nye havbunnsrammer som har ledig plass til flere brønner i framtiden. I tillegg skal det installeres infrastruktur for å knytte Askeladd-utbyggingen opp mot det eksisterende Snøhvit feltanlegg.
  • Aker Solutions har tidligere blitt tildelt kontrakten for de to havbunnsrammene.

Kilde: Statoil

I 2020 skal det installeres 42 kilometer kontrollkabel, 35 kilometer MEG-rør (monoetylen-glykol) og to manifolder.

I tillegg skal Ocean Installer “fabrikkere og installere 4 spooler, beskyttelsesstrukturer, samt utføre tie-ins og RFO-operasjoner”, står det i pressemeldingen.

Operasjonene vil i hovedsak mobiliseres fra Hammerfest og gi ringvirkninger for lokale leverandører.

– Svært viktig for selskapet

Ocean Installer beskriver kontrakten som “betydelig”.

– Vi har blitt enige med Statoil om å ikke gå ut med beløpet, så jeg kan si mer enn det, sier administrerende direktør Steinar Riise i Ocean Installer til Sysla.

– Men det er klart at denne kontrakten er en svært viktig del av selskapets utvikling, legger han til.

Riise beskriver Statoil som deres desidert viktigste kunde.

Ocean Installer vil være involvert i Askeladd-prosjektet fra nå og til Askeladd er koblet opp til Snøhvit-feltet i 2020, med offshore-arbeid planlagt for 2019 og 2020.

Prosjektet blir ledet fra Ocean Installer sitt hovedkontor i Stavanger og vil starte omgående.

Letekampanje videreføres

Både Subsea 7 og Ocean Installer har tidligere blitt tildelt tilsvarende kontrakter for Johan Castberg.

Askeladd-prosjektet føyer seg inn i en periode for Statoil med viktige milepæler i Nord-Norge.

Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet starter opp produksjonen mot slutten av året. Johan Castberg-utbyggingen er for alvor i gang etter nylig å ha blitt sanksjonert.

Og i tillegg videreføres Statoils letekampanje i Barentshavet dette året, skriver Statoil i pressemeldingen.