– Vi spår peak oil demand på 2030-tallet. Steinalderen sluttet ikke fordi man gikk tom for stein, og oljealderen kommer heller ikke til å være forbi fordi vi går tom for olje. Det er etterspørselen som kommer til å gå ned, spørsmålet er bare når, sier managing partner i Rystad Energy, Jarand Rystad.

Den erfarne oljeanalytikeren med bakgrunn fra Aker Kværner og 13 år med eget selskap, la kanskje ikke frem de framtidsutsiktene som publikum håpet på, under Norwegian Energy Partners forum i Oslo før påske.

Personbiler først ut

Men de etter hvert dystre utsiktene for oljebransjen er godt begrunnet, i alle fall fra Rystads side. Selskapet har kalkulert når toppen etter oljeetterspørselen vil komme ut ifra de største forbrukene globalt.

– Ifølge våre antagelser for salg av elbiler, som er mer optimistiske enn IEA (International Energy Agency) og de fleste andre kilder, vil det omkring 2032 globalt selges like mange elbiler som biler på fossilt drivstoff. Tallene for oljekonsum innen personbilsektoren, som står for 25 prosent av forbruket, gir en topp på drivstoffetterspørsel og forbruk på 27 millioner fat olje midt på 2020-tallet, forklarer Rystad og legger til:

– I beregningene spiller også politiske incentiver inn. Allerede har Nederland sagt at de har ambisjoner om å forby drivstoffbiler i 2025, Tyskland holder på 2030. Vi antar at mange land vil følge etter med strenge krav.

Kraftig ned på 50- og 60-tallet

Videre beregner konsulentselskapet at både transportsektoren og industri og prosess vil nå toppen i oljeforbruk henholdsvis omkring 2040 og 2035. Flytrafikken vil ifølge Rystad på sin side henge litt lenger etter, mens skipstrafikken vil nå toppen allerede på 2030-tallet på grunn av rask omlegging til LNG og hydrogen.

– Legger man alle disse kurvene oppå hverandre, får man en global utvikling som tilsier en topp på 2030-tallet i oljeetterspørselen. Man vil se svingninger etter dette, men ikke mer vekst i etterspørsel. Det er høyst usikkert når på 30-tallet peaken vil komme, men tar man raskt i bruk teknologien som finnes bør konsumet flate ut og gå ganske raskt ned. Det kan komme en kraftig nedgang på 2050- og 60-tallet, forklarer oljeanalytikeren.

15 år med stor etterspørsel

Men selv om Rystad forespeiler bransjen dystre utsikter fra 2030-tallet og fremover, er det ikke helsvart frem til da. Tvert imot, om man skal stole på konsulentselskapet. For selv om det ikke er lenge til 2030, skal veien dit være lys.

– Uansett er det en robust etterspørselsvekst de neste 15 årene, slår Rystad fast.