Mattilsynet mistenker at den dødelige fiskesykdommen ILA er i ferd med å spre seg i Hardangerfjorden, nærmere bestemt ved Nebbo i Kvinnherad kommune.

Fakta

INFEKSIØS LAKSEANEMI (ILA)

  • Forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus.
  • Viruset fører til sykdom på laks men har ingen betydning for folkehelsen.
  • ILA regnes som en alvorlig smittsom sykdom i Norge.
  • ILA-utbrudd forekommer nesten bare hos atlantisk laks i sjøvannsoppdrett, og ble første gang påvist i Norge i 1984.
  • Antall ILA-utbrudd per år hadde en topp i 1990 med mer enn 80 utbrudd.
  • På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet innførte norske myndigheter en rekke tiltak for å bekjempe sykdommen.

Konsekvensene har allerede vært store for oppdretterne på stedet.

– Vi oppdaget symptomer hos fisken 11. mai og rapporterte dette til Mattilsynet samme dag, sier Erlend Haugarvoll, daglig leder i Lingalaks AS til BT.

Dette er en av to oppdrettere som har fisk i det utsatte området. Så snart symptomene ble oppdaget, satte Lingalaks i gang med nedslaktingen.

– ILA har ikke innvirkning på mennesker, men smitter forholdsvis raskt mellom laks, og er dødelig for dem. Vi slaktet all fisken vår på stedet umiddelbart. Det var 170.000 fisk til sammen, sier Haugarvoll.

– Taper 3-4 prosent av driften

– Hvilke konsekvenser har det for driften?

– Ganske store. Vi taper mellom tre og fire prosent av fisken vår. Det innebærer litt risiko å drive med biologisk produksjon, sier Haugarvoll, og legger til:

– Det er leit, men heldigvis skjer dette sjeldent. Det er rundt 20 år siden vi har opplevd noe tilsvarende.

Mattilsynet har nå båndlagt området, og er i gang med å planlegge videre kontrollering av det mulige sykdomsutbruddet. I en pressemelding 15. mai kommer det frem at Mattilsynet har nedlagt strenge regler for rask nedslakting av fisk med sykdomstegn.

«Det er sendt oppfølgende prøver til Veterinærinstituttet for eventuelt å kunne stadfeste diagnosen ILA.» heter det i pressemeldingen.

– Det er de som står for all overvåking av området og alt vi gjør er i samråd med dem, sier Haugarvoll.

Kan måtte avgrense 20 kilometers areal

– Hva gjør dere videre?

– Vi rydder opp etter nedslaktingen. Det vil si å vaske og desinfisere lokaliteten etter Mattilsynets regler.

Dersom sykdommen blir bekreftet, vil det innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

«Det må forventes en utstrekning på cirka 10 til 20 kilometer fra lokalitet med ILA», skriver Mattilsynet.

Fylkesnes fisk AS driver også oppdrett på Nebbo. Det har ikke lykkes BT å komme i kontakt med dem for en kommentar tirsdag kveld.

I Chile har ILA vært et omfattende problem, og ført til kollaps for hele oppdrettsnæringen.

Kina har innført forbud mot import av norsk laks fra områder med ILA-smitte, noen som spesielt har rammet produsenter i Sør-Trøndelag, Nordland og Troms.