Bildene er tatt i 13-tiden lørdag, i det kolossen på  28.100 tonn ble fraktet inn mot Høylandsbygd i Sunnhordland. Prosessplattformen har stått på  en lekter om bord på verdens største tungtransportfartøy, Boskalis Vanguard, siden den forlot Samsung-verftet i Sør-Korea i desember i fjor.

I løpet av neste uke kommer prosessplattformen til Kværner Stord. Der skal to pidestallkraner monteres, og plattformen ferdigstilles, før løftefartøyet Pioneer Spirit frakter den til Nordsjøen i midten av mars.

Foto: Samferdselsfoto/Tor Arne Aasen

Foto: Samferdselsfoto/Tor Arne Aasen

Johan Sverdrup er en gigant. Med opptil 3,1 milliarder fat olje er feltet blant historiens fem største på norsk sokkel. På det meste jobbet 12.000 med prosjektet. Da var flere plattformer under bygging samtidig. I dag er antallet cirka halvparten. 70 prosent av kontraktene har gått til norske leverandører.

Aker Solutions har hatt ansvar for prosjektering og innkjøpsledelse av prosessplattformen, mens Samsung Heavy Industries har stått for byggingen.

Prosessplattformen er en av fire plattformer som utgjør feltsenteret på Johan Sverdrup i første fase. De andre er stigerørsplattformen og boreplattformen, som ble installert på feltet i 2018. I tillegg kommer boligplattformen – Norges største hotell til havs – som er bygd på Kværner Stord. Også boligplattformen skal fraktes ut på feltet i løpet av våren.

Buksér og Berging-fartøyene BB “Worker” og BB “Server” var med. Foto: Samferdselsfoto/Tor Arne Aasen

Foto: Samferdselsfoto/Tor Arne Aasen

 

Foto: Samferdselsfoto/Tor Arne Aasen

De fire plattformene skal knyttes sammen med tre gangbroer som er under bygging ved Rosenberg i Stavanger.

I november står nemlig den største milepælen av dem alle for tur. Da skal Sverdrup-feltet produsere sine første oljedråper.

Utbyggingen er likevel ikke ferdig med det. Prosjektets andre fase er så vidt i gang og skal være ferdig i 2022. De siste storkontraktene blir delt ut i løpet av året.

Blir Sverdrup-feltet det siste av sitt slag på norsk sokkel? Hva vil det bety for oljenæringen om vi ikke finner flere store felt? Det er temaet i denne episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av: