SalMar fikk et driftsresultat på 25,50 kroner per kilo i første kvartal.

– SalMar leverer sitt sterkeste driftsresultat per kilo noensinne i første kvartal 2017. Rekordresultatet kommer av fortsatt høye laksepriser, lavere kost på slaktet biomasse og en løftet snittpris på samlet kontraktsportefølje, sier konsernsjef Trond Williksen i SalMar i en melding.

Svakere resultat på bunnlinjen

Inntektene var i overkant av 2,4 milliarder kroner i kvartalet, opp fra rundt 2 milliarder kroner i tilsvarende periode året før. Operasjonelt driftsresultat endte på 670,7 millioner kroner, opp fra 566,5 millioner kroner i første kvartal 2016.

Resultat før skatt gikk ned sammenlignet med første kvartal i fjor, og endte på 548,5 millioner kroner, mot 780,2 millioner i 2016.

– Segmentene leverer tilfredsstillende resultater og SalMar fortsetter sitt målrettede arbeidet for å styrke beredskap og kapabilitet for håndtering av lakselus. SalMar sin totale behandlingsberedskap knyttet til ikke-medikamentelle metoder er løftet, og selskapet jobber kontinuerlig for å bedre rutiner og kompetanse i selskapet, sier Williksen i meldingen.

Han viser til at oppdrettsnæringen er i endring og at potensialet for videre vekst er stort. Også Marine Harvest meldte om gode resultater i dag.

Bedre i Midt-Norge

SalMars slaktevolum i kvartalet var 26 300 tonn, ned 1 000 tonn fra samme periode året før.

Selskapet har to regioner, Midt-Norge og Nord-Norge. I Midt-Norge har SalMar slitt med lakselus, men melder at det i første kvartal har vært slaktet fisk fra lokaliteter som har hatt en bedre biologisk utvikling enn i for foregående kvartal. Dette har bidratt til noe høyere snittvekt og lavere produksjonskost.

Men lusesituasjonen i regionen er fremdeles som utfordrende.

I region Nord-Norge er den biologiske situasjonen god.

Tror på slaktevekst i år

For helåret 2017 venter SalMar et slaktevolum i Norge på 131.000 tonn, opp fra 115.600 tonn i 2016.

For Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det for helåret 2017 ventet et slaktevolum på henholdsvis 30.000 tonn og 10.000 tonn.

Forrige kvartal varslet SalMar om et blandet resultat.