I slutten av mars ble det klart at Aker Solutions kjøpte den kriserammede bedriften for 212,5 millioner kroner. Nå er det åpnet konkurs i den gjenværende delen av selskapet.

Sør-Trøndelag tingrett avsa kjennelsen i formiddag. Advokat Joar Grimsbu har vært gjeldsnemdsleder i gjeldsforhandlingene.  

– Selv om virksomhetsoverdragelsen til Aker Solutions har flyttet kontrakter og folk fra selskapet, stod det fortsatt et Reinertsen AS igjen. Nå har gjeldsnemnda vurdert om det er riktig å fortsette gjeldsforhandlingene, men vi har konkludert med at det ikke var mulig å oppnå tvangsakkord, sier bostyrer Joar Grimsbu til Sysla.

Det var Adresseavisen som først omtalte konkursen.

– Fryktelig leit, men ikke uventet

– Det er fryktelig leit, men var ikke uventet, sier Nito-tillitsvalgt Kåre Walseng om at Reinertsen er slått konkurs.

– Hva skjer med de ansatte i Reinertsen?

– Vi blir overført til Aker Solutions. Det er en prosess som allerede er startet. Det gjelder alle, ettersom det er snakk om en virksomhetsoverdragelse, og det er visse retningslinjer for hvordan det skal foregå i henhold til lovverket, sier han til Sysla.

Han er fornøyd med at de ansatte nå blir en del av Aker Solutions.

– Når situasjonen ble som den ble, var det en grei løsning. Situasjonen hadde vært verre hvis ikke vi hadde blitt kjøpt opp. Da måtte vi ha møtt opp på Nav alle sammen.

Walseng håper konkursen ikke får konsekvenser for andre selskaper som hadde krav i boet.

– Jeg håper at ikke andre bedrifter får store problemer i kjølvannet av konkursen, og at ikke andre kolleger mister jobben. Det bekymrer meg, sier han.

Lite å hente

Det er snakk om 700 kreditorer, hvor kravene totalt løper seg til 1,6 milliarder kroner. Ifølge gjeldsnemnda vil det trolig bli under 200 millioner kroner igjen til kreditorene, noe som ikke ville vært tilstrekkelig til å gjennomføre en tvangsakkord.

– Det er ikke nok penger i selskapet til å få dette til, sier Grimsbu.

Det blir nå gjennomført en ordinær konkursbehandling med gjennomgang av hele Reinertsen AS.

– Vi kommer i det videre til å håndtere kreditorene, men det er på det nåværende tidspunkt ikke mulig å si hvor lang tid dette vil ta, sier Grimsbu.

Sist fredag ble olje- og gassvirksomheten og de rundt 700 ansatte i Reinertsen AS formelt overtatt av Aker Solutions AS, etter at Konkurransetilsynet godtok overtakelsen.

Nordea hadde garantert for driftskostnadene etter at Reinertsen ba om gjeldsforhandlinger i desember i fjor, men etter at overtakelsen ble gjennomført trakk de driftskreditten, ifølge Grimsbu.

– Dermed var det heller ikke grunnlag for videre drift, sier han.

Store tap

Styreleder Torkild R. Reinertsen i Reinertsen AS sier til Adresseavisen at det er svært synd at en lang rekke selskaper vil tape penger.

– Vi får bare håpe at ingen får så store tap at de får skikkelige problemer, sier han.

Både selskapet og gjeldsnemnda har pekt på at det var store tap i Reinertsens landbaserte entreprenørvirksomhet som felte selskapet.