Rostein AS har blitt tildelt kontrakter på hele fire brønnbåter med Marine Harvest Norway AS. To av båtene, Ro Master og Ro Fjord, går i dag i fast chart for Marine Harvest region Nord og Vest og disse båtene er nå tildelt nye kontrakter som erstatter dagens avtaler når disse utløper. I tillegg har partene blitt enig om at Rostein skal supplere region Nord og Vest med ytterligere to brønnbåter. Disse to båtene blir levert som nybygg til hver av regionene i 2017.

Nybyggene er på 3.500 m3 og kontraheres av Rostein på Larsnes Mek Verksted AS hvor rederiet allerede har et tilsvarende nybygg i bestilling. Nybyggene er tuftet på designet som rederiet har utviklet i samarbeid med Skipskompetanse AS i Måløy og som allerede har vist svært gode resultater etter leveranse av M/S Ro Arctic i 2014. I tillegg til å ha utrustet M/S Ro Arctic i 2014 har for øvrig Larsnes Mek tidligere utrustet M/S Ro Fjord til rederiet.

Rostein vil også ansette 20-30 personer forløpende i byggeprosessen for å betjene tilveksten i flåten.