Endre Markussen er grunnlegger av  konsulentselskapet First Point. I siste episode av Sysla teknologi-podkasten snakker han om hvordan IT-bransjen har endret seg siden han  selv startet opp på 90-tallet.

Abonner i iTunes her.

Endre Markussen

Sysla Teknologi 

Digitalisering, roboter og kunstig intelligens vil de kommende årene føre til store endringer i næringslivet og i samfunnet ellers. Nå kommer satsingen Sysla Teknologi, som skal dekke denne utviklingen fra et næringslivsperspektiv. Meld deg på nyhetsbrevet allerede nå: