Onsdag arrangerte BI-studentenes shipping-gruppe konferanse i DNB sine lokaler i Bergen.

Sysla ledet paneldebatten, hvor operasjonsdirektør Jan Lodden i Eidesvik, nyansatt operasjonsdirektør Sigbjørn Stangeland i DOF og utviklingsdirektør Vidar Lunberg og Grieg Star svarte på spørsmål.

I denne episoden av Sysla Shipping får du høre svarene deres på hvor mye av finansutgiftene de får dekket med dagens rater, om vi kommer til å få tørrbulkskip på batteri, og om det er noen vits å slå sammen rederier.

Og ikke minst – hvor stor faren er for at de vil gå konkurs, dersom markedet ikke bedrer seg de neste årene? De beste spørsmålene kom fra BI-studentene selv. Her kan du høre hva rederisjefene svarte.