Det sier Martin Kirkengen, avdelingsleder ved Institutt for energiteknikk (Ife). Han er hovedforfatter av en ny rapport som ser nærmere på de internasjonale mulighetene innen vind, sol, batteri og hydrogen.

– Det er litt for mange som ser på energi med tradisjonelle norske briller. Vi har prøvd å komme med et mer nyansert bilde av hva som er utviklingen i verden nå, og hvordan vi i Norge bør tenke for å ta innover oss hvilke muligheter vi har i det som skjer, sier Kirkengen i denne podkasten:

Hovedbudskapet i rapporten er at det er store markedsmuligheter innen fornybar energi.

– Verden bruker rundt ti prosent av bruttonasjonalprodukt på energi. Hvis vi forutsetter at det skal bli fornybar energi, vil det utgjøre veldig mange milliarder kroner i årene fremover. Spørsmålet er hvor stort kakestykke norske eksportører vil ha. Noen få er veldig gode på å ta seg markedsandeler, mange er ikke oppmerksomme på den nisjen i det hele tatt, sier Ife-forskeren.

Hvorfor det er slik, hvilke muligheter som finnes og hvilke råd politikere og industri får, kan du høre mer om i podkasten.

Du kan abonnere på Podkraft i iTunes eller Acast. Du kan også spille av sendingen direkte fra denne artikkelen.

Her kan du høre noen av de siste Podkraftene: