I en tid da alle snakker om omstillingsevne, peker fornybarsjef Andreas Jaghøyen i Kongsberg Digital på store selskapers teknologigjeld som et hinder for å skue langt nok frem i tid.

– Alle store selskap har en produktportefølje. Det som er ulempen med det er at du har en forpliktelse over lang tid, men liten mulighet til å tjene penger utover service og produktforbedringer.

Det som ofte skjer, ifølge Jaghøyen, er at større selskap bruker penger på å vedlikeholde et gammelt produkt fremfor å bruke midlene på fremtidsrettet teknologi.

– Det er vondt å gi slipp på et produkt som tjener penger. Derfor legger du hvert år litt mer penger i det for å forbedre det. Vi sliter med å få frigjort nok penger til å tenke 5-10 år frem i tid og konkurrere med oss selv.

Hør resten av samtalen hvor Jaghøyen og Andreas Thorsheim fra Otovo diskuterer grønn industribygging i Norge.

Abonner på Podkraft

Søk på Podkraft og abonnere på våre ukentlige sendinger på  iTunes eller Acast.

Du vil fremdeles ha muligheten til å spille av sendingene direkte fra nyhetsartiklene.