Hun peker på en stadig tydeligere politisk ytret vilje om konsolidering i bransjen.

– Vi har ambisjoner om å være en motor i den strukturutviklingen og vil nok eie mer nett frem i tid.

– Og hvordan er man en motor? Er det snakk om å kjøpe opp andre? 

– Det vil være en kombinasjon av hvor man finner samarbeidsløsninger og hvem er villig til å selge. Vi må erkjenne at det er mange lokale arbeidsplasser i de mindre nettselskapene og vi må være ydmyke for å drive en desentralisert løsning, samtidig som vi finner stordriftsfordeler. Men det blir stadig vanskeligere å være liten.

Hør resten av samtalen med Velken, Hans Petter Kildal fra Bergen Energi og Kjetil Lund fra Statkraft om blant annet hvordan norsk vannkraft kan øke sin verdi, om fremtidens energiaktører finnes i dag og om disruptivt er et innholdsløst buzzord.

Abonner på Podkraft

Søk på Podkraft og abonnere på våre ukentlige sendinger på  iTunes eller Acast.

Du vil fremdeles ha muligheten til å spille av sendingene direkte fra nyhetsartiklene.