Les resten av sakene i serien under!

I en artikkelserie denne sommeren har Sysla skrevet om fakling fra norske installasjoner. I seriens siste episode har vi intervjuet Statoils energileder  for norsk sokkel, Knut Simon Helland. I episoden forteller Helland hva som skjedde da oljegiganten begynte å bevisstgjøre sine ansatte på hvor mye faklingen faktisk koster, i kroner og øre.

Mona Riis, produksjonssjef ved Gullfaks og energileder Knut Simon Helland Foto: Chris Ronald Hermansen

Les resten av artikkelserien her:

Flammer som dette står for to prosent av Norges samlede utslipp. 

En fjerdedel av norske felt fakler mer enn i 2010

Her fakles det mest på norsk sokkel

Tre land står for en tredjedel av all fakling i verden 

Når flammen tennes

  • Fakling, altså brenning av olje og gass som ikke utnyttes, er den nest største utslippsfaktoren innenfor olje- og gass.
  • Reduksjon av fakling anses å være en av de mest effektive måtene å få ned de totale klimeutslippene fra olje- og gassektoren.
  • Sysla setter i denne artikkelserien søkelyset på fakling. Hvor fakles det mest? Hva fører faklingen til? Og hva gjøres for å redusere faklingen?

Kollsnes gassanlegg. Foto: Chris Ronald Hermansen