I forrige uke presenterte Oljedirektoratet sin ressursrapport for 2017.

I rapporten kommer det blant annet fram at det finnes 77 funn med til sammen 700 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i porteføljen av funn man tror vil bli bygget ut.

– Det tilsvarer 25 ganger det vi forventer vil utvinnes fra Edvard Grieg-feltet, forklarer Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet, i denne Oilcast-episoden.

Sølvberg mener utsiktene på norsk sokkel er gode.

– Vi har et positivt syn på framtiden for norsk sokkel. Vi mener det er store volum av olje og gass som kan utvinnes lønnsomt. Men det er mye som skal til. Det krever hardt arbeid, teknologiutvikling og vilje til å ta teknologien i bruk, sier Sølverg.

Hør hele episoden her: