I dagens utgave av Oilcast diskuterer oljejournalistene Glenn Stangeland og Erlend Frafjord hva Oljedirektoratet mener vil skje med næringen framover. De tar for seg investeringsnivået i bransjen, forventet produksjon, leteaktivitet og feltutbygging.

Oilcast fra Sysla kan også lastes ned i Itunes.

Hør tidligere Oilcast-episoder her: