Sist onsdag kom statsminister Erna Solberg (H) på besøk til Statoils kontor på Sandsli i Bergen for å overvære en stor nyhet for oljegiganten.

Selskapet lanserte to nye datasentre, et for å støtte operasjonene og et geologisenter. Ved å samle data fra norsk sokkel venter Statoil å øke produksjonen tilsvarende 10 milliarder kroner i året innen ti år.

Statoil hadde tidligere presentert Stavanger og Bergen som mulige steder å legge sentrene. Da valget falt på sistnevnte, kom det reaksjoner fra Stavanger.

Selskapets vurdering handler om allerede eksisterende fagmiljøer i Bergen, forklarer Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikker og effektiv drift i Statoil.

– Vi har valgt å bygge videre på de miljøene som allerede finnes i Bergen. Her har vi allerede et tilstandsovervåkingssenter, der vi overvåker kompressorene våre og tungt roterende utstyr. Det har vi valgt å bygge videre på. I tillegg har vi Valemon kontrollsenter, hvor vi har muligheten til å styre hele Valemon-feltet, som på sikt skal bli ubemannet. Vi har sterke fagmiljøer i Stavanger og Stjørdal, og derfor har vi valgt å ha satellitter der.

– Hvorfor valgte dere ikke å satse på fagmiljøene i Stavanger og videreføre dem?

– De to tingene: Valemon og tilstandsovervåking er sentrale for det nye operasjonsstøttesenteret, og det har vi ikke der, sier Nilsson.

Erna Solberg besøker Statoil og lærer om selskapets satsing på digitalisering. Foto: Adrian Søgnen/Sysla

Bekymres ikke av skepsis fra Stavanger

Sandnes-ordfører Stanley Wirak mente at avgjørelsen hadde en uheldig signaleffekt for stavangerregionen, når Statoil velger å legge en ny funksjon utenfor hovedkontoret. Også næringssjef i Stavanger kommune, Tone Grindland, mener det er dårlig nytt for Stavanger.

Det bekymrer ikke Statoil-toppen.

– Vi håper først og fremst at det gleder mange at vi satser så tungt på digitalisering. Det vil bety en stor økning i inntjening, ikke bare for Statoil, men også for Norge. I tillegg vil vi ha digitale laboratorier i både Bergen, Oslo og i Stavanger, sier Nilsson.

140 ansatte

Inkludert satellittkontorene i Stavanger og Stjørdal vil det jobbe 140 personer på sentrene.

Statoils pressetalsmann Morten Eek opplyser at på det integrerte operasjonsstøttesenteret vil det fra i sommer være 90 fast ansatte, hvor omkring halvparten av disse sitter i Bergen. De resterende stillingen er noen lunde fordelt likt mellom Stjørdal og Stavanger, ifølge Statoil.

Foto: Adrian Søgnen

Geofagsenteret innen boreoperasjoner skal settes i drift fra 2019, med 40 faste stillinger, alle i Bergen.

Det blir ikke store ansettelsesrunder som følge av de nye sentrene, da Statoil tar de fleste fra egen stab.

Færre reiser ut

Geofagsenteret skal samle geologer på et sted. I dag reiser geologer ut til havet for å følge med på en boreoperasjon, og reiser i land når den er ferdig. Med 100 borede brønner i året, satser Statoil på effektivisering når geologene i stedet for sitter sammen.

– Det betyr at færre må reise i havet, som igjen betyr mindre logistikk, mindre risikoutsettelse, sier Nilsson.

– Er dette en av måtene dere sparer penger på?

– At vi samler ulike fagmiljøer og har data på tvers, er vi overbevist om at gir oss en økt inntjening, og vi mener det er en mer interessant hverdag å jobbe i et større fagmiljø.