Digitalisering er noe som opptar de fleste bransjer for tiden, så også oljebransjen. Denne uken deltok Lundin-sjef Kristin Færøvik på et offshoreseminar i regi av advokatfirmaet Kluge, der digital teknologi var det overordnede temaet.

– Hva betyr digitalisering for Lundin?

– Det betyr at vi skal gjøre det vi allerede gjør enda bedre. Vi skal finne mer, bygge ut raskere og vi skal drive sikrere og med lavere utslipp enn før, sier Færøvik i denne Oilcast-episoden.

Hør hele episoden her:

– Hvor langt har dere kommet?

– Vi har kommet et stykke på vei – det er litt forskjellig i ulike deler av selskapet og først og fremst drevet av forretningsbehov. Driftsorganisasjonen, som fikk bygge en ny plattform og et nytt styringssystem fra bunnen, har nok kommet lengst, sier Færøvik og sikter til Edvard Grieg-plattformen.

Feltet kom i drift sent i 2015 og var Lundins første som operatør på norsk sokkel. Mange arbeidsoppgaver er flyttet til land og plattformen har dermed lav bemanning offshore.

– Edvard Grieg er flaggskipet vårt når det gjelder digitalisering. Vi har om lag 6000 målepunkter om bord som samler informasjon kontinuerlig, slik at vi til enhver tid har god oversikt. Denne informasjonen bruker vi til å optimalisere produksjonen og overvåke utstyrets tilstand, slik at vi kan minimalisere unødvendig vedlikehold, sier Færøvik.

Bedre sikkerhet

Da hun holdt foredrag på seminaret onsdag, viste Færøvik til et eksempel for å illustrere hvor store datamengder som håndteres:

– Dersom dataene som ble hentet inn da vi samlet seismiske data i Barentshavet i fjor sommer skulle lagres på gamle floppy-disketter, ville vi trengt 115 millioner disketter. Det hadde selvsagt aldri gått, sier hun.

En stabel med så mange disketter ville utgjort et 230 kilometer høyt tårn.

– Hva betyr digitalisering for sikkerheten offshore?

– Alt verktøy som reduserer sannsynligheten for menneskelige feil, forbedrer sikkerheten. Så sikkerhet i tradisjonell forstand er jeg ikke bekymret, sier Færøvik og understreker samtidig at det oppstår nye problemstillinger knyttet til datasikkerhet.

Håper på de unge

Foruten digitalisering er Færøvik svært opptatt av utdanning og rekruttering.

– Det er viktig for hele industrien at vi tiltrekker oss nye generasjoner av mennesker som har lyst til å jobbe i vår bransje. Jeg ser fantastiske muligheter i årene framover, blant annet for de som vil endre oss, enten det gjelder digitalisering eller teknologi som gjør at vi kan redusere utslippene.

Søndag 15. april går fristen for å søke opptak til høyere utdanning ut.

– Da er det viktig at unge som nå skal velge, har oss i tankene, sier Færøvik.

I podkasten snakker Lundin-sjefen blant annet også om Johan Sverdrup-utbyggingen og leting i Barentshavet. Hør hele episoden her: