En rapport som kom før sommeren, avdekket at det er store kunnskapshull når det gjelder hvordan lakselusen påvirker villfisk.

– Modellen som beskriver hvordan lus spres fra oppdrettsanlegg er klar, men det jobbes med å omsette dette til konkrete dødelighetstall på villaksen. Vi regner med å være i mål rundt nyttårsskiftet, men jeg kan forstå at næringen er bekymret siden man ikke har sett sluttproduktet, sier forskningsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet i denne podkasten:

Regjeringen ønsker at havbruksnæringen skal vokse, samtidig som det er kontroll på mengden lakselus.

Dermed er en ny modell for regulering av næringen sendt på høring. Ett av hovedforslagene er at næringen skal styres etter trafikklysprinsippet, der mengden lakselus avgjør om det blir vekst eller reduksjon.

Sier nei

Svaret fra næringen er entydig. Sjømat Norge ber regjeringen trekke hele forslaget.

– I og med at man legger opp til områdebasert forvaltning, trengs det et system for å kvantifisere veksten på lakselus på en god måte. Men vi kan ikke se at det eksisterer en metode som er god nok i dag. For det andre ser vi at selve reguleringsregimet fratar oppdretterne fleksibilitet til å kunne flytte fisken over et større område. Det tredje forholdet vi er negative til, er at det legges opp til et system hvor man har kollektiv avstraffelse, sier havbruksdirektør Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge i podkasten.

Hør hvorfor Taranger mener at forslaget gir muligheter for vekst, hvilke økonomiske konsekvenser Grøttum mener det vil få og hva han mener ville vært en bedre løsning.

Her kan du høre tidligere episoder av Laksekast: