– Må forvente rekordresultater når prisene er rekordhøye

Company banner

Dette tror de om lakseprisen fremover

Slik kan oppdrettsgründere lykkes

Håper å ha produksjon av lukkede merder til høsten

Undervannsdronen sjekker hvordan fisken har det

Akva Group åpner to kontorer i Iran

– 2016 var et fantastisk år for Norway Royal Salmon

– Vi trenger nye måter å drive oppdrett på

– Det er ikke sånne hendelser vi ønsker å ha på våre anlegg

Har tro på vekst i oppdrettsnæringen

– Skuffende resultater fra sjømatselskapene

Tror lakseprisen vil være høy de neste par årene

Forskeren forstår at laksenæringen er bekymret

Dette selskapet gikk i minus mens andre opplevde toppår

Tror det blir for mange brønnbåter i 2017

– Må få kontroll på kostnadene

Advarer oppdrettere mot å gå på oljesmellen

De har en samlet verdi på 70 milliarder. Slik fungerer de.

Slik mener han fremtidens lusekamp bør føres

Spår fortsatt høy laksepris frem mot 2020