Wintershall Norge AS er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnen Balderbrå. Det melder Oljedirektoratet.

Her anslår de å ha funnet mellom  7 og 10 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass og mellom 1 og 3 millioner kubikkmeter utvinnbart kondensat.

Brønnen ligger omlag 115 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet nord i Norskehavet.

Ifølge Oljedirektoratet påtraff brønnen tre brutto gasskolonner på til sammen rundt 190 meter, hvorav reservoaret er på 90 meter.

– Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn og prospekter i området med hensyn til en mulig videre utbygging, skriver direktoratet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 894, og ble boret av West Phoenix, som nå skal til Invergordon for reklassifisering.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.