Horten-baserte Vissim har blitt tildelt en kontrakt med Statoil for havovervåkingssystem på Johan Castberg.

Det skriver Vissim i en pressemelding.

Arbeidet skal integreres i Statoils senter for havovervåking, som fjernovervåker Statoils installasjoner på
norsk sokkel.

Leveransen skal skje fra Vissim sine kontorer i Slovakia og Horten med oppstart i slutten av året.