På Fornebu 10. oktober i fjor skrev seks partnere fra industriklynger og akademia under på en samarbeidsavtale der ambisjonen intet mindre er å gjøre Oslo-regionen til en global energihovedstad.

Profilerte beskyttere

Det er dårlig nytt for dem som lenge har trodd at Stavanger og Rogaland har den tronen.

  • ONS-general Leif Johan Sevland, statsråd Iselin Nybø (V), Høyre-topp Tina Bru, fornybarprofilen Siri Kalvig, Næringsforeningens Harald Minge og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) bruker alle merkelappen offentlig.
  • Aftenbladet omtalte Stavanger som Norges energihovedstad allerede i 1999.
  • I 2002 tok Stavanger kommune initiativ til å markedsføre Stavanger som Europas energihovedstad.
  • I 2005 ble strategien om å befeste Stavanger-regionen som Europas energihovedstad regionalt vedtatt.
  • I 2007 angrep Bent Høie (H) Jens Stoltenbergs regjering i Stortinget for ikke å ha gjort nok for å befeste Stavanger som europeisk energihovedstad.
  • Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) var president i 2013–2015 for Verdens energibyer (WECP). Stavanger-regionen har en av verdens sterkeste energiklynger, ifølge nettverket.
  • Tone Grindland, som har jobbet på stavangerregionens europakontor i Brussel, kalte Rogaland Europas energihovedstad da hun ble utnevnt som ny regiondirektør for NHO Rogaland.
  • Greater Stavanger har på vegne av Rogaland fylkeskommune og 16 partnerkommuner en offisiell strategi om å være Europas energihovedstad.

Oslos arkitekt

Men:

– Det er ikke dekning for å kalle Rogaland for Norges energihovedstad, sier Preben Strøm, som har 16 år i Stavanger med studier og jobber innen olje og gass.

– Tronen som energihovedstad er ledig, sier Strøm.

Han er arkitekten bak Oslo-regionens heftige ambisjoner om å bli global energihovedstad.

– Stavangers rolle som oljehovedstad er ubestridt, men tronen vi prøver å erobre, er ledig, sier den daglige lederen i Subsea Valley.

Preben Strøm, daglig leder i Subsea Valley. Foto: Adrian Nielsen

Det er en av tre industriklynger som sammen med NCE Smart Energy Markets og Solenergiklyngen skal realisere ambisjonene sammen med Universitetet i Oslo, BI og Institutt for energiteknologi.

30 millioner kroner fra det nasjonale klyngeprogrammet er i boks over seks år, og Subsea Valley bruker knappe 20 millioner i året på å drifte klyngen.

Status og anerkjennelse som Norwegian Centre of Expertise (NCE) innen «Energy Technology» er også på plass, samt EUs høyeste sertifisering for klynger.

Målet er å skape et verdensledende «økosystem» for energi rundt Oslo.

Subsea Valley omtaler seg selv som Norges største næringsklynge for engineering- og teknologibedrifter i energibransjen med tyngdepunkt på Østlandet. Klyngen anslår at cirka 200 medlemmer skaper merverdier på over 50 milliarder kroner i året og sysselsetter mer enn 31.000 mennesker.

Forbildet Sevland

Forbilde og inspirator er ONS-general og tidligere Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland. Det er av sine egne man skal ha det, altså.

– Jeg har hatt mye med Sevland å gjøre. Den jærske interessen og lidenskapen, og drivkraften til Leif Johan for å få ting gjort, har vært en viktig driver i min filosofi når jeg har bygget opp klyngen, sier Strøm.

FORBILDE: Leif Johan Sevland, her avbildet i Houston i 2014. Foto: Jarle Aasland

Han fikk nærmest bakoversveis da han returnerte til Østlandet i 2013 og fikk mandat til å bygge opp en ny energiklynge.

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg opplevde at jo nærmere Oslo jeg kom, jo mindre var interessen for industri og energi. Karikaturen er jo at vi bare drikker Caffè Latte på Aker Brygge, men vi har et fagmiljø innen forskning og industri som er sterkt undervurdert, sier han.

Strøm åpnet året med å øke staben til sju personer. I første kvartal (januar-mars) utvides staben med to nye.

Turene til USAs oljehovedstad, Houston, har også blitt en greie østpå.

– Da vi i 2015 dro til OTC (Offshore Technology Conference) for første gang, hadde Stavanger gjort det samme i 40 år. Vi var 12 stykker som dro da. I fjor var vi 77, sier han.

Provokasjonen

Greater Stavanger har gjort det til en offisiell sak å stå opp mot andre aktører som «mener at de er Norges energihovedstad», slik det heter i en styresak før jul. Rogalandsbenken på Stortinget er satt i beredskap og vil bli oppdatert løpende.

– Jeg er ikke overrasket. Etter å ha bodd 16 år i Stavanger, kjenner jeg miljøene der godt. Men dette er også litt alvorlig fra min side. Utfordringen i Stavanger er at man blir seg selv nærmest. Man klarer ikke å se skogen for bare trær. Det blir et enormt introvert fokus, sier Strøm.

Foto: Adrian Nielsen

– De skal være mathovedstad, industrihovedstad, energihovedstad, Cutty Sark-hovedstad og så videre. Rollen som oljehovedstad er ubestridt, men man trenger ikke å være hovedstad i alt. Jeg synes Stavanger kunne hatt litt mer selvtillit. Det hadde nok vært bra. Man trenger ikke å ta alle ledige posisjoner, sier han.

Diplomatisk tilføyer han at «vi egentlig er veldig ydmyke og full av beundring» over det Stavanger-regionen får til.

– Stavanger har en fantastisk historie på olje og gass, men det har vært en ledig trone som vi prøver å erobre. Det viktige er imidlertid at Norge står samlet som energinasjon. Når vi er ute og representerer Norge, så står Stavanger, Bergen, Kristiansand og Oslo sammen, sier han.