Det skal ikke stå på entusiasmen til Helge Sverre Eide, gründer og markedssjef i teknologiselskapet Blue Logic.

Se video nederst i saken!

Fakta

BLUE LOGIC AS

  • Etablert i 2010 av gründere med bakgrunn i Hitec Subsea
  • Kontor på Forus i Rogaland
  • De tre gründerne Helge Sverre Eide, Lars Gunnar Hodnefjell og Eirik Kloster Jacobsen eier i dag en tredjedel hver av selskapet
  • 10 fast ansatte
  • Har utviklet en utslippsfri hydraulisk kobling til subsea-bruk

Med raske skritt leder han an mot verkstedet hvor testingen av utstyret foregår.

– Ser her, denne har vi fått godkjent som en API-standard. Det er vi stolte over. Å få standardisert delene vi lager er viktig. Jeg skulle ønske flere av de store operatørene ville ta i bruk utstyr som kan spare dem for både tid og penger.

Nettopp det har Eide ropt om på oljemesser og konferanser i inn- og utland i årevis.

– Har det blitt bedre siste to årene?

– Til en viss grad, ja. Vi jobber med flere spennende selskaper nå. Håpet er at vi sikrer et par nye kontrakter innen kort tid. Men vi ser fortsatt at små teknologiselskaper er en trussel mot de store selskapenes egenutviklede produkter.

Må finne rett person

Eide forteller om en stadig kamp for å komme i kontakt med de rette folkene. Han vil så gjerne snakke med fagfolk i operatørselskapene, de som virkelig kjenner og forstår teknologien han snakker om.

– Det er veldig krevende å selge produkter som ikke er standardiserte. Kunne du da snakket med en fagleder som ser mulighetene for enkle løsninger og kostnadsbesparelser, hadde det vært lettere. Vi må slåss for ideene våre, sier han.

Nettopp derfor var han en av de fremmøtte som for en uke siden reiste seg og tok ordet på Statoils leverandørmøte. Han ville vite hvorfor det er så vanskelig å komme i kontakt med de rette folkene som kan se på teknologiutvikling hos de små selskapene.

– Var du fornøyd med svaret du fikk?

– Både og. Statoil har opprettet en portal for å gjøre det enklere for små oljeleverandører å komme i kontakt med dem, men jeg opplever det nok likevel som vanskelig å komme gjennom til de rette folkene.

Ikke redd for kopiering

Eide haster videre, inn på møterommet. Legger frem ulike deler på bordet.

Teknologien til noe av det han er mest stolt over, kan enkelt forklares slik: Med utgangspunkt i en klassisk kuleventil har selskapet utviklet en utslippsfri hydraulisk kobling til subsea-bruk.

Teknologien er utviklet i ulike størrelser og er blant annet brukt på Statoils Åsgard-prosjekt. Blue Logic har også kunder som DeepOcean, Island Offshore, Statoil, Shell, TechnipFMC og Subsea 7 på lista.

Eide klikker seg gjennom bilder og videoer, viser frem teknologien i bruk.

– Vi er ikke redde for at noen skal stjele ideene våre. Derfor ligger alle våre tegninger på nett. Er du redd konkurrentene dine, har du tapt før du har begynt. Vi må tørre å si at vi skal bli best i verden.

Omsetningsrekord

For Blue Logic har forretningsideen fra første stund vært å utvikle standardløsninger.

– Vi er opptatt av å få ned kostnadene, både når det gjelder arbeidet vi selv utfører og prisen på produktene våre. Vi må kunne produsere større volumer av like produkter, og det oppnår vi kun gjennom standardisering.

Selskapet har outsourcet alle administrative oppgaver utenom selve ingeniørarbeidet, og produserer deler og komponenter hos en rekke lokale leverandører.

De tenker standardisering i alle ledd.

– En må hele tiden tenke enkle og effektive løsninger. Det er gjennomgående i vår forretningsfilosofi.

Blue Logic satte omsetningsrekord 1. kvartal i år.

– Markedsandelen har økt kraftig på mange av våre standardprodukter. Eksportandelen er i dag på 46 prosent. Subsea er en verdensomspennende industri, med mye spennende som skjer fremover.

I dag teller de ti ansatte, pluss tre innleide. I starten av fjoråret var de 14 fast ansatte, men måtte redusere med noen stillinger. Nå håper Helge Sverre Eide at de snart kan oppbemanne igjen.

BLUE LOGIC AS
Tall i mill. kroner

Inntekter:           2016: 31,6       2015: 36,6

Driftsresultat:  2016: 1,27       2015: 0,48

Res. før skatt:   2016: 0,65      2015: 0,06