På det meste var det rundt 250 ansatte hos CCB på Ågotnes. Nå er de i underkant av hundre, og den siste nedbemanningsrunden ble avsluttet like før sommerferien.

Denne gangen gjaldt nedbemanningen noen få ansatte. I fjor ble antall ansatte ved basen nærmest halvert. Lave oljepriser og lavere aktivitet har truffet CCB hardt.

– Vi har vært gjennom det mest krevende året i historien for CCB, det er det ingen tvil om. Aktivitetsnivået har vært lavere enn vi regnet med, sier administrerende direktør Kurt Rune Andreassen i CCB.

Stopp for vedlikehold

På CCB Mongstad, som CCB kjøpte i 2015, er aktiviteten stabil, men også der lavere enn ventet.

– Den konjunkturmessige nedgangen gjør at mange vedlikeholdsaktiviteter blir satt på hold. Mer enn vi trodde var mulig, og kanskje mer enn nødvendig. Når alt stopper opp, vil det bli et etterslep, men vi er usikker på når tingene vil begynne å normalisere seg, sier CCB-sjefen.

Coast Center Base (CCB)

  • Lokalisert på Ågotnes i Fjell kommune.
  • Baseselskapet eies 50/50 av Bernh. Larsen Holding AS og Norsea Group AS.
  • Gjennomfører vedlikehold av rigger og er et senter for subsea-virksomhet.

Han venter ikke at aktiviteten kommer tilbake til høydene fra årene før 2012, og han tror heller ikke det snur med det første.

– På ett eller annet tidspunkt vil det ta seg opp igjen, men det har tatt lenger tid enn vi regnet med. Når mange snakker om at nedturen er over, har jeg vanskelig for å se det. Jeg tror heller ikke det vil endre seg utover høsten, jeg tror det vil være stabilt lav aktivitet hele året, sier Andreassen.

Godt fjorårsresultat

CCB har likevel klart å sikre seg flere oppdrag, og hadde god flyt i begynnelsen av fjoråret.

Det ga en økt omsetning på litt over 200 millioner kroner, fra 560 millioner kroner i 2015 til 779 millioner kroner i fjor. Resultat før skatt løftet seg også, fra 30 millioner kroner til nærmere 43 millioner.

– Vi hadde høy aktivitet innen enheten Yard service i starten av året, men så gikk det gradvis ned og siste halvår ble veldig rolig, kommenterer Andreassen.

Også i år regner han med at det blir plussresultat på bunnlinjen, men han tror ikke CCB kommer i nærheten av fjorårsresultatene.

– 2017 har vært et dårlig år økonomisk så langt, men vi håper det blir bedre til høsten.

Superrigger på vei

Flere rigger er ventet inn til Ågotnes. CCB skal blant annet klargjøre Statoils nye Cat J-rigger. Den første har seilt fra verftet Samsung Heavy Industries i Sør-Korea, og ankommer trolig i september, mens den andre kommer en måned senere, ifølge Andreassen.

– Vi skal klargjøre dem for oppdrag, men omfang utover det er ikke avklart, sier CCB-sjefen.

For tiden ligger tre rigger på Ågotnes, Transocean Searcher og to COSL-rigger.

– Den første holder vi på å klargjøre slik at den kan forlate stedet, den skal skrapes etter det jeg forstår. De to andre vil ligge ut året.

Håper på mer arbeid

Begge COSL-riggene har fått nye kontrakter. COSL Pioneer skal plugge brønner på britisk side av Nordsjøen, mens COSL Innovator har fått kontrakt med Lundin Norway.

– Det smitter over på oss, vi skal gjøre dem klare. Jeg synes det er særdeles positivt at COSL får de flotte nye riggene der de skal være, sier Andreassen.

Han har tro på at det blir mer arbeid for basen fremover.

– Vi har tilbud ute på alt som er av mulige riggprosjekter, og er i forhandlinger om en jobb vi håper å få. Det blir største jobb for oss i år i tilfelle.