Ifølge pressetalsmann Morten Eek i Equinor har Statfjord A hatt en pågående revisjonstans siden i mai. Først i slutten av juli skulle plattformen starte opp produksjonen igjen, skriver Aftenbladet.

– Det er for tidlig å si om nattens hendelse vil påvirke fremdriften i vårt arbeid. Det er skadeomfanget som avgjør når produksjonen kommer i gang igjen. Foreløpig vet vi bare om de synlige skadene på livbåtstrukturen, men vi må gjøre flere undersøkelser før vi vet hvor omfattende skader installasjonen har fått, sier Eek til Aftenbladet.

Lastet ferskvann

Kollisjonen på Statfjord-feltet skjedde da det nesten 80 meter lange supplyfartøyet PSV «Sjøborg» lastet ferskvann om bord i Statfjord A. Båten kom ut av posisjon og støtte borti et område av plattformen. Det er rammeverket på en livbåtstasjon, som holder fem livbåter, som ble truffet.

Kollisjonen ble vurdert som så alvorlig at det ble slått full mønstringsalarm. Da det ble oppdaget at livbåtkapasiteten var rammet, valgte Equinor å evakuere 218 personer fra Statfjord A til søsterinstallasjonene Statfjord B og C og til Gullfaks C. To søk- og redningshelikopter (SAR) samt ytterligere et helikopter rekvirert av Hovedredningssentralen var involvert i operasjonen.

Flere enn vanlig

– Vi brukte to timer og førti minutter på å forflytte personellet. Vi er tilfredse med måten denne forflytningen ble gjennomført på, sier Eek.

58 personer er fortsatt om bord i Statfjord A.

– Som følge av revisjonstansen var det noen flere personer på Statfjord A enn det pleier å være. For å ivareta personellet er det gjennomført debrief om bord, sier Eek.

Han opplyser at Equinor vil granske hendelsen.