Konsernsjefen tenker tilbake til 2000, da han og tre kompanjonger etablerte den lille databedriften Cegal.

I dag har selskapet om lag 340 ansatte og nådde i fjor en milepæl da omsetningen bikket en halv milliard kroner for første gang.

– Veksten de siste årene har vært enorm, sier han.

Oljespissing
Ifølge Torgersen kom den store endringen da bedriften i 2011 besluttet å spesialisere seg på kunder i oljebransjen. Fram til da hadde kundene kommet fra en rekke ulike sektorer.

– Med beliggenhet i Stavanger hadde vi allerede mange kunder i oljebransjen. Derfor ble det etter hvert naturlig med en smalere spesialisering, sier han.

I dag leverer selskapet en rekke teknologi- og IT-løsninger som er skreddersydd for oljenæringen. Mye handler om enkelt å gjøre det mulig å håndtere store datamengder i forbindelse med letevirksomhet, men også på produksjonssiden utvikles det løsninger.

Det bidrar blant annet til at større deler av plattformdriften kan gjøres fra land, og at man sikrer kontroll og beskyttelse av IT-løsningene som er i bruk på installasjonen.

Fra lokal til internasjonal
I fjor omsatte Cegal for 564,7 millioner kroner, en oppgang på 21 prosent sammenlignet med 2014. I 2011, da strategien ble lagt om, passerte inntektene så vidt 100 millioner.

Mye av veksten de siste årene har kommet gjennom oppkjøp. I 2014 fusjonerte selskapet med teknologiselskapet Blueback Reservoir, og i fjor ble britiske Escape Business Technologies kjøpt opp.

– Vi har gått fra å være forholdsvis lokale til å bli en internasjonal aktør.

Oppkjøpene ga høyere inntekter, men også røde tall på bunnlinjen. Resultatet før skatt ble i fjor minus 32,3 millioner kroner, noe som i stor grad skyldtes investeringer og avskrivninger knyttet til oppkjøpene.

– Vi har brukt mye ressurser på nye produkter og internasjonal vekst. Istedenfor å oppnå solide marginer har vi investert. Vi håper å være godt posisjonert når markedet snur.

Merker krisen
For heller ikke Cegal har vært uberørt av oljekrisen. Når kundene nedbemanner og blir mindre, blir det også lavere etterspørsel etter bedriftens tjenester.

– Vi merker også at kundene bruker lenger tid på å ta investeringsbeslutninger enn tidligere, sier Torgersen.

Likevel signerte selskapet nylig en av sine største kontrakter noensinne med oljeselskapet VNG.

– Det gir selvtillit. Generelt opplever vi en viss positivitet ute i markedet nå. Det føles som om bunnen er nådd, selv om det fortsatt er tøffe tider, sier Torgersen.

Må kutte
Da Blueback Reservoir ble kjøpt opp i 2014, uttalte Torgersen at målet var milliardomsetning i 2016.

– Det målet kommer vi ikke til å nå. Det har skjedd mye siden den gang. Vi opprettholder målet om å nå milliarden, men horisonten er blitt litt lenger, sier Torgersen.

Trolig blir 2016 et vanskelig år, der inntektene vil falle noe sammenlignet med fjoråret. Sannsynligvis blir også 2017 trangt, før det forhåpentligvis blir lysere i 2018.

Det gjør at også kostnadene må reduseres. Alle steiner snus, men også på bemanningssiden vil det tas grep.

– I likhet med bransjen generelt må også vi se på organisasjonsmessige justeringer for å sikre at kostnadene harmonerer med inntektene. Men vi håper å unngå en omfattende nedbemanning hos oss, sier Torgersen.

Oppkjøp
Samtidig jobbes det imidlertid med muligheter for videre vekst. Selskapet er på jakt etter oppkjøpsmuligheter, spesielt utenlands.

– Dersom vi skal gjennomføre nye oppkjøp, vil det enten være for å sikre utvidelse av produktporteføljen eller tilgang til nye markeder.

– Jeg opplever at Norge ligger langt framme teknologisk. Det gir godt grunnlag for å selge våre løsninger i det internasjonale markedet, sier Torgersen.