I slutten av mai i år brøt Industri Energi forhandlingene med Norges Rederiforbund. Tema for forhandlingene var lønnsoppgjøret på flyteriggavtalen.

– Våre medlemmer og tillitsvalgte har tatt stort ansvar gjennom årene med krise. Riggnæringen er nå på vei opp, da er det rett og rimelig at vi skal ha kompensert, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en pressemelding.

Avtalen gjelder for medlemmer som jobber på flyttbare offshoreinnretninger og plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Da forhandlingsbruddet var et faktum valgte Industri Energi å si opp flyteriggavtalen dagen etter. Oppsigelsestiden for avtalen er på to uker, og utløpsdato blir dermed 13. juni. Riksmekleren har gitt forbud mot arbeidsstans før meklingen er avsluttet.

I dag melder forbundet at de er innkalt til mekling hos Riksmekleren 27. juni. Blir ikke partene enige før midnatt natt til 28. juni vil det bli streik, advarer forbundet.

De fleste medlemmene som kan bli tatt ut i streik er ansatt i Equinor, men også selskapene Aker BP, Vår Energi og Shell kan bli rammet.

Se hvilke installasjoner som kan bli rammet i oversikten under: