Petroleumstilsynet førte tilsyn med Mongstadanlegget til Equinor i slutten av mai og avdekket flere budd på regelverket ved oljeraffineriet.

Euqinor har nå fått varsel om pålegg.

Det ble identifisert tre avvik fra regelverket:

  • Mangelfull tilrettelegging for materialhåndtering
  • Manglende risikoanalyse og prosedyre for kritisk løfteoperasjon
  • Mangelende forebyggende tiltak etter fare og ulykkessituasjoner

Les også: Installerer gassmålere på Mongstad etter alvorlig gasslekkasje.

Equinor pålegges å systematisk gjennomgå og kartlegge alle systemer for materialhåndtering i forbindelse med kai nr. 1, samt vurdere ivaretakelse av krav til forsvarlig materialhåndtering over denne kaien.

Petroleumstilsynet så på hvordan Euqinor legger til rette for forsvarlig planlegging og gjennomføring av materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner, stilas og arbeid i høyden i forkant av en stor revisjonsstans, og i pågående prosjekter.

Les også: Her skal det strømme verdier for 300 millioner daglig

Selskapet pålegges også å utarbeide en forpliktende og tidsfestet plan for korrigerende tiltak med frist til 1. november.

Frist for å gjennomføre korrigerende tiltak settes til dato for første utskipning av olje fra Johan Sverdrup.