Terje Søviknes, Jan Kåre Risbakk (Pgnig) og Karl Johnny Hervik (Aker BP). Foto: Olje- og energidepartementet

Utbyggingsplanen for Ærfugl er godkjent

Kostnadene på feltet er estimert til over åtte milliarder.

I dag godkjente Olje- og energidepartementet utbyggingsplanen for Ærfugl-feltet i Norskehavet.

– Jeg er glad for å kunne godkjenne utbyggingsplanen for Ærfugl-feltet i dag. Utbyggingen innebærer en investering på om lag 8,5 milliarder kroner og bidrar til å opprettholde aktivitetsnivået i industrien, sier olje- og energiminister Terje Søviknes på regjeringens nettsider.

I desember i fjor ble det kjent at både Aker Solutions og Subsea 7 får jobb av operatør Aker BP i utviklingen av gassfeltet. De andre lisenshaverne er Statoil, DEA Norge og PGNiG Upstream Norway.

Aker Solutions skal levere subsea-produksjonssystemet til første fase av Ærfugl-utbyggingen, som nylig skiftet navn fra Snadd, mens Subsea 7 får en EPCI-kontrakt på i utviklingen av gassfeltet. For begge inkluderer kontraktene opsjon på utvikling av feltets neste fase.

Feltet ligger 210 kilometer utenfor Sandnessjøen, og skal kobles sammen med Skarvs flytende produksjons – og lagerfartøy.

Ressursanslaget er 44 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, hvor rundt 85 prosent er gass. Forventet produksjonsstart er fjerde kvartal 2020. Antatt produksjonstid er 15 år.

– Dette er nå den femte utbygginsplanen jeg godkjenner på under to uker. Til sammen utløser disse prosjektene investeringer på om lag 34 milliarder kroner, og gir et betydelig bidrag til å skape arbeidsplasser og ringvirkninger i samfunnet for øvrig, sier Søviknes.

Han viser blant annet til at VNGs milepæl på Fenja som ble godkjent i går, der selskapet for første gang er operatør på norsk sokkel.

Selskaper omtalt i saken