Riggselskapet Songa Offshore og riggselskapet Transocean melder tirsdag at partene har blitt enige om å fullføre en sammenslåing av virksomhetene. Avtalen innebærer at Transocean tar over hele aksjekapitalen i Songa Offshore.

Prisen skal ligge på 47,50 kroner per Songa Offshore-aksje. Kjøpsprisen verdsetter Songas egenkapital til 9,1 milliarder kroner, og den totale verdien til 26 milliarder kroner, inkludert selskapets gjeld.

Songa-styret anbefaler selskapets aksjonærer å takke ja til tilbudet.

Mohn blir styremedlem

Kjøpet skal gjøres opp i aksjer, konvertible obligasjoner og kontanter.

Frederik W. Mohn, som gjennom Perestroika AS er Songa Offshores største aksjonær, vil dermed også bli Transoceans største aksjonær med omkring 12 prosent eierandel.

Som en del av sammenslåingen har det også blitt enighet om at styret i Transocean vil nominere Frederik W. Mohn til rollen som styremedlem.

Administrerende direktør Bjørnar Iversen i Songa Offshore støtter styrets salgsanbefaling.

– Det er fornuftig med salg på dette tidspunkt, sier Iversen til Aftenbladet.

– En strategisk match

– Hensikten med sammenslåingen er å etablere et miljøsenter i Norge for å tjene Nordsjøen og andre eksterne markeder, heter det i meldingen fra selskapene.

– Kombinasjonen av Songa Offshore og Transocean er en strategisk match. Det kombinerte selskapet vil få en enestående ordrereserve støttet av sterke motparter. Ved å legge til Songa Offshores fire Cat-D-rigger til Transoceans flåte for tøft klima, vil det kombinerte selskapet bli ledende i dette segmentet som viser tegn på forbedring, sier Frederik W. Mohn, dagens hovedeier og styreleder i Songa Offshore.

Forventer økt inntjening

Administrerende direktør i Transocean, Jeremy Thigpen, mener sammenslåingen vil styrke selskapets posisjon som ledende i offshoreindustrien.

– Vi forventer at transaksjonen gir økende inntjening for Transocean umiddelbart. Selskapets kombinerte flåte vil nå være på 53 rigger og 9000 ansatte, sier Thigpen.

Det sammenslåtte selskapet vil ha en samlet flåte bestående av 53 rigger og totalt 9000 ansatte.

Omstillingen vil trolig bety endringer for de landansatte, men ifølge Bjørnar Iversen er det foreløpig for tidlig å si hvordan den nye organiseringen vil bli.

-For de offshoreansatte og de som jobber tett på riggene, blir det ingen endringer, sier Iversen til Aftenbladet.