Det er DEA Norge som har tildelt Transocean kontrakten. Boringen starter i midten av 2019, og skal ta 340 dager etter planen.

Kontrakten har en verdi på rundt 550 millioner kroner, skriver DEA i en pressemelding.

De fire produksjonsbrønnene som skal bores ligger på Dvalin-feltet, 250 kilometer nord for Kristiansund. Feltet har utvinnbare ressurser på 18,2 milliarder standard kubikkmeter naturgass, skriver selskapet.

Bunnrammen på feltet vil ha fire brønner, som knyttes til Heidrun-plattformen med et 15 kilometer langt rør. Derfra vil gassen transporteres gjennom Polarled til Nyhamna i Aukra, før gassen kan eksporteres til Europa.

Utbyggingskostnadene er beregnet til 10,6 milliarder kroner.

Dvalin-feltet opereres av DEA, som eier 55 prosent av feltet. De øvrige partnerne er Petoro (35 %) og Edison Norge (10 %).

I avtalen ligger også en mulighet til å bruke boreriggen Transocean Arctic på en DEA-operert letebrønn.