Oljedirektoratet har gitt Aker BP  boretillatelse for Volund West i lisens 150 B. 

Brønnen skal bores av Transocean Arctic.

Aker BP er operatør med en andel på 65 prosent, mens Lundin Norway er partner med 35 prosent.

Arealet i lisensen ligger i midtre del av Nordsjøen, og består av deler av blokk 24/9 som grenser mot britisk sokkel. Dette er den første brønnen som blir boret i lisensen.