I desember 2014 ble Brynhild-feltet satt i produksjon i Nordsjøen, som det første feltet med oljeselskapet Lundin som operatør.

Feltet er bygget ut med en undervannsinstallasjon som er tilknyttet produksjonsskipet Haewene Brim på det britiske Pierce-feltet, der Shell er operatør.

Fakta

Brynhild-feltet

  • Ligger i sørlige del  av Nordsjøen, om lag ti kilometer fra britisk sektor
  • Funnet i 1992
  • Plan for utbygging og drift ble levert i 2011
  • Produksjonen startet i desember 2014
  • Lundin er operatør og eier 51 prosent av lisensen
  • Cape Omega er partner med en andel på 49 prosent
  • Feltet er tilknyttet produksjonsskipet Haewene Brim på det britiske Pierce-feltet

Utbyggingen skulle egentlig koste 4,3 milliarder, men prisen endte til slutt på 6,7 milliarder kroner.

Opprinnelig hadde feltet en forventet levetid på 15 år. Feltet kan imidlertid bli stengt langt tidligere.

Svakere enn ventet

Før sommeren søkte Lundin om fritak fra konsekvensutredning i forbindelse med avvikling av Brynhild-feltet, viser dokumenter Sysla har fått tilgang til. Ifølge søknaden skal bunnramme med manifold fjernes.

– Undergrunnen har ikke levert som forventet, uttaler Frøydis Eldevik, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Lundin Norway.

Oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets følger Lundin tett.

– Både produksjonen og ressursene i bakken har blitt lavere enn ventet på Brynhild-feltet. Det er et av få Lundin-prosjekter på norsk sokkel som ikke har gått så bra, sier Sveen-Nilsen.

I henhold til Petroleumsloven skal det lages en avslutningsplan senest to år før man regner med å avslutte bruken av en innretning. Denne skal bestå av en disponeringsdel og en konsekvensutredning.

Olje- og energidepartementet kan imidlertid gi fritak fra kravet om konsekvensutredning “dersom disponeringen ikke antas å ha vesentlige virkninger for nærings- og miljømessige forhold,” og det var slikt fritak Lundin søkte om.

Usikkerhet

«Feltet har imidlertid ikke utviklet seg som forventet med mindre utvinnbare reserver. Med dagens oljepris og avtale med Shell har vi en økonomisk cut-off i tidlig 2019,» skriver Lundin i søknaden.

Da brevet ble sendt til Olje- og energidepartementet i slutten av mars var prisen for et fat nordsjøolje knappe 52 dollar. I dag har prisen steget til drøyt 61 dollar fatet.

I et brev til Miljødirektoratet skriver Lundin:

«På grunn av en uønsket utvikling for Brynhild-feltet gjør vi forberedelser for en eventuell nedstenging og fjerning av undervannsinstallasjoner. Usikkerhet knyttet til reservoarforholdene og total økonomi tilsier at vi må planlegge for en mulig avvikling av Brynhild-feltet tidligere enn forventet levetid på 15 år.»

Lundins søknad om å slippe konsekvensutredning ble godkjent av departementet i juni.

Haewene Brim i Stavanger i 2006. Arkivfoto: Rune Nedrebø

Uregelmessig drift

Lundin-direktør Frøydis Eldevik ønsker i å si noe mer konkret om når feltet kan bli stengt for godt.

– Nei, det må vi komme tilbake til, sier hun.

– Har Brynhild-feltet vært en skuffelse for Lundin?

– Vi hadde håpet at undergrunnen innfridde mer enn den har gjort, sier Eldevik.

Produksjonen fra Brynhild-feltet har vært svært uregelmessig de årene feltet har vært i drift, noe som blant annet har skyldtes problemer på produksjonsskipet Haewene Brim. I første halvdel av 2016 hadde feltet en nedetid på om lag 45 prosent, og i år har feltet vært stengt siden i sommer som følge av en oppgradering av produksjonslinjene som går til skipet.

– Vi jobber med å starte opp feltet igjen i nær framtid, sier Eldevik.

Solgte andel

Lundin har flere ganger skrevet ned Brynhild-feltets verdi, senest i midten av oktober, da det ifølge E24 ble varslet en nedskriving på om lag 17 millioner dollar.

I sommer kjøpte oljemyggen Capeomega 39 prosent av Brynhild-feltet og økte dermed sin eierandel til 49 prosent. Capeomega er spesialisert på produksjon fra felt som går inn i siste fase av sin levetid og fjerning av oljeinstallasjoner.

Ifølge Oljedirektoratets (OD) faktasider forventes Brynhild-feltet å produsere lønnsomt ut 2018. OD opplyser at disse estimatene er basert på opplysninger levert av selskapene selv.

– Jeg er usikker på om ODs faktasider her er oppdatert, sier Eldevik.