AkerBP har fått samtykke til bruk av Maersk Interceptor på Tambarfeltet til boring og ferdigstilling av brønn 1/3-K-4 og 1/3-K-2 på Tambar-feltet.

Oljefeltet som Aker BP er operatør for ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen. Havdypet på stedet er 67 meter.

Maersk Interceptor som er eid av Maersk AS og operert av Maersk Drilling Norge ble levert fra Keppel Shipyard i Singapore i 2014.

Petroleumstilsynet har også gitt Aker BP samtykke til å gjøre modifikasjoner på feltet.

Gassløftprosjektet er en del av et større feltutviklingsprosjekt på Tambar. Feltutviklingsprosjektet innebærer en borekampanje med to nye brønner, gassløft på eksisterende og nye brønner, levetidsforlenging, samt en del mindre modifikasjoner.

Gassløft blir installert fordi trykket i reservoaret på Tambar ikke lenger er tilstrekkelig til å gi tilfredsstillende produksjon, og vil ha stor betydning for videre utvinning av reserver i feltet.

I gassløftprosjektet skal den eksisterende rørledningen mellom Ula og Gyda brukes for å supplere Tambar med gassløft fra Ula.

Det blir installert utstyr for gassløft for inntil seks produserende brønner på Tambar. Dette inkluderer også installasjon av en ny gassløftmodul med kontrollfunksjoner.