I februar leverte oljeselskapet Neptune Energy utbyggingsplaner for prosjektene Duva og P1 verdt til sammen ti milliarder kroner.

Begge prosjektene bygges ut som havbunnsinstallasjoner tilknyttet Gjøa-plattformen, der Neptune er operatør.

Neptune Energy

  • Britisk oljeselskap med hovedkontor i London
  • Eid av oppkjøpsfondene Carlyle og CVC i England, samt kinesiske CIC
  • Norsk hovedkontor på Forus
  • Den norske virksomheten ble kjøpt fra Engie i fjor
  • 440 ansatte i Norge, 1800 totalt
  • Operatør for det produserende Gjøa-feltet og prosjektene Duva og Fenja
  • Partner på Bauge, Brage, Draugen, Fram, Gudrun, Hyme, Ivar Aasen, Njord og Snøhvit
  • Har eierandeler i 68 lisenser på norsk sokkel

Tre milliarder

Nå er det klart at Technip FMC får én av de to store leverandørkontraktene på utbyggingene.

– Selskapet skal levere alt som skjer på havbunnen. Fra planlegging til bygging og installasjon av havbunnsrammene. Avtalen gjelder også oppfølging og vedlikehold etter at produksjonen er i gang og gjennom hele levetiden, sier norgessjef Odin Estensen i Neptune.

Neptune Energy ønsker ikke å oppgi hvor mye kontrakten er verdt. Sysla har imidlertid grunn til å tro at verdien ligger like under tre milliarder kroner. Trolig vil om lag en tredjedel av arbeidet skje i Norge.

– I praksis innebærer denne avtalen nesten alt arbeid utenom boringen av brønnene, sier Estensen.

I mars ble det kjent at Beacon Atlantic skal bore seks produksjonsbrønner på de to prosjektene. Riggen er eid av kinesiske CIMS Offshore, men skal driftes av Odfjell Drilling.

Duva-feltet skal bygges ut med en havbunnsramme tilknyttet Gjøa-plattformen. Illustrasjon: Neptune Energy

Allianseavtale

Avtalen mellom Technip FMC og og Neptune strekker seg imidlertid enda lengre enn prosjektene Duva og P1. De to selskapene har inngått en rammeavtale som i første omgang varer i fem år. Dermed vil den totale kontraktsverdien bli betydelig høyere.

– Vi bygger en allianse. Technip FMC har en kompetanse og kapasitet som passer oss godt. Samarbeidet med dem passer inn i vår strategi om å bli gode på havbunnsutbygginger, der vi allerede har flere prosjekter på gang, sier Estensen

Rammeavtalen med Technip FMC er global. Det er altså ikke bare den norske virksomheten som omfattes av den.

– Jeg tror en slik allianse er et riktig steg for å jobbe bedre sammen. Det krever tid og oppbyggingen av tillit, men gevinstene kan bli store, mener Estensen, som også understreker at det er et mål å gjennomføre kostnadseffektive utbygginger.

Ifølge Neptune-sjefen innebærer utdelingen av milliardkontraktene at Duva og P1 er i rute. Etter planen skal havbunnsrammene plasseres på feltene mot slutten av 2019. Deretter kan brønnene bores. Produksjonen skal starte sent i 2020.

Arbeid til mange

Hos Technip FMC er man naturligvis svært fornøyd.

– Det er veldig gledelig. Dette er en stor kontrakt som gir arbeid for mange mennesker i flere år, sier kommunikasjonssjef Lars Ole Bjørnsrud.

– Det er veldig positivt at dette er en kontrakt som gjelder alle faser av utbyggingen, legger han til.

I Norge vil det meste av arbeidet skje på Kongsberg og Lysaker.

Gode år i vente

Bjørnsrud ser avtalen som en ny bekreftelse på at det begynner å gå bedre i norsk oljebransje etter krisen.

– Det er betydelig mer aktivitet på norsk sokkel. Prosjekter som har ligget på vent, blir nå gjennomført. Det er veldig bra for hele bransjen etter en krevende periode. Nå ser vi fram mot noen gode år, sier han.

Bjørnsrud mener allianser av typen som nå er inngått, blir stadig mer vanlige.

– Leverandører og kunder jobber gjerne sammen fra tidlig fase og gjennom hele prosjekter. På den måten kommer vi sammen fram til mer effektive løsninger som gir bedre resultat. Jeg tror vi vil se mer av denne typen samarbeid i årene som kommer, sier han.

– For oss gir jo en slik avtale mye bedre forutsigbarhet, noe som er veldig viktig, sier Bjørnsrud.