– 2018 ble enda et år med god verdiskapning til Akers aksjeeiere. Totalt steg aksjeverdien, justert for utbytte, med 19,1 prosent. Vi mottok rekordhøye 2,2 milliarder kroner i oppstrømsaktiviteten fra selskapene i vår portefølje i 2018, og i 2019 forventer vi at utbyttet overstiger 3 milliarder kroner, sier Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.

Selskapet opplyser at et forslag om å utbetale 22,50 kroner per aksje i utbytte for regnskapsåret 2018 reflekterer både den sterke industrielle utviklingen, robust balanse i regnskapet og inntektsbringende utsikter. Dette betyr at aksjeeierne får 1,7 milliarder kroner i utbytte.

Hovedeier Kjell Inge Røkke kontrollerer 50,6 millioner aksjer gjennom datterselskapet The Resource Group TRG AS og innkasserer dermed over 1,1 milliarder kroner.

– Akers utbyttepolitikk har blitt fulgt jevnt siden 2006. I 2018 endte Akers NAV (markedsverdien av alle selskapets eierskap – det såkalte Net Asset Value) på 562 kroner per aksje. Dermed ligger utbyttet i øvre del av skalaen, sier Eriksen.

Aker peker på at geopolitisk usikkerhet, økt finansiell usikkerhet og et oljeprisfall på 35 prosent førte til et finansielt svakt fjerdekvartal. Verdiene i den industrielle porteføljen, som omfatter eierskap i Aker BP, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Ocean Yield og Aker BioMarine, falt fra 67,1 til 44,5 milliarder kroner ved utgangen av året.

– Likevel er jeg fornøyd med at verdisvekkelsen i siste kvartal ikke påvirket den underliggende utviklingen av våre investeringer. Snarere motsatt – godt og viktig framskritt ble gjort i våre porteføljeselskaper, fastslår Eriksen.