Over 30 elever fra Godalen videregående skole var nylig på Rosenberg WorleyParson i Stavanger. De var invitert av Equinor for å se på den siste gangbroa til Johan Sverdrup, utenfor ligger også det gigantiske flammetårnet klar til levering. Equinor trenger selv 150 fagarbeidere i 2019. Rundt 3000 søknader er kommet inn til stillingene, skriver Stavanger Aftenblad.

Her fikk elevene vandre rundt sammen med Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, en Equinor-delegasjon og Jan T. Narvestad, direktør i Rosenberg WorleyParsons.

Med seg på rundturen ble elevene beriket og oppmuntret av Rosenberg-arbeidere som har allsidige arbeidsoppgaver.

– Det er kjempebra å jobbe her. Bra miljø, folk hjelper hverandre og varierte arbeidsoppgaver, sier industrirørlegger Halmet Rashid som har jobbet på Rosenberg i to og et halvt år.

– På Rosenberg får du stor faglig utvikling, skyter Genc Diyar inn.

Gode utsikter

Ungdommer som velger en yrkesfagutdanning har gode kort på hånden for tiden. Ove Johan Aklestad, daglig leder i Opplæringskontoret for industrifag i Rogaland (Ofir), melder om rekordetterspørsel etter lærlinger i 2019 i alle fagdisipliner.

– I januar i år har medlemsbedriftene våre meldt inn et behov om 330 lærlinger, det er 33 prosent mer enn de meldte inn på samme tid i fjor, sier Aklestad.

Rosenberg-direktør Jan T. Narvestad melder om at bedriften de siste årene har tatt inn mellom 20 og 30 lærlinger. Det vil bedriften gjøre i år også.

I 2018 økte nemlig behovet for lærlinger etter at tallene var meldt inn i januar. Totalt startet 358 lærlinger opp i ulike bedrifter i august i fjor. Da oljenedturen slo inn i 2014/15, var tallet nede i 250. Behovet for lærlinger skyldes i stor grad at ungdommen mistet troen på bransjen, dermed har det oppstått et etterslep og mangel på påfyll i Tip-fagene (teknisk og industriell produksjon).

Må tenke på rekrutteringen

– Elevtallene gikk betydelig ned under oljenedturen, det tar tid å få fylt opp plassene igjen. I alle industrifagene opplever vi nå stor konkurranse om elevene. Dette ser vi på som en sunn situasjon. Bedriftene må gjøre seg lekre og tenke bevisst på rekruttering. Selv holder vi på å lansere rekrutteringsfilmer for industrifagene for ungdomsskoleelever og andre som har behov for å vite hvordan denne bransjen fungerer, sier Aklestad.

Dette kan også lærer Jørgen Jakobsson ved Godalen videregående skole bekrefte. Elvene hans er ettertraktede, og bedrifter tar kontakt for å presentere seg for mulige lærlinger.

Aklestad skryter av oljeselskap og leverandører i oljeindustrien for å satse på lærlinger. 20 prosent av lærlingplassene som Ofir håndterer, sendes offshore. Hovedtyngden på land er rettet mot oljeserviceselskapene.

– Hvordan er framtidsutsiktene for de som velger denne retningen?

– Veldig, veldig gode. Nå har markedet justert seg. Vi er ferdige med de store jojo-prosjektene, det er stabilt igjen. Norge er ikke stort nok land for å forsyne et offshoreprosjekt med for eksempel 200 sveisere om et verft plutselig trenger det. Det kan ikke løses ved inntak av lærlinger. Først og fremst utdanner vi lærlinger med tanke på å bli framtidige arbeidsledere som er med på å utvikle bedriftene, sier Ove Johan Aklestad i Opplæringskontoret for industrifag i Rogaland.

Store dimensjoner på Rosenberg. Her er det flammetårnet til Johan Sverdrup-feltet som er klar til levering, signert arbeid i norsk fagarbeidertradisjon; levert på pris, tid og kvalitet . Foto: Fredrik Refvem