Berge Gerdt Larsen. Arkivfoto: Elias Dahlen.

Statsadvokat-tabbe ga Berge Gerdt Larsen over én million ekstra

Berge Gerdt Larsen er tilkjent over 36 millioner kroner i saksomkostninger fra staten etter at han ble frikjent. En tabbe hos statsadvokatene i Hordaland førte til ekstra renter på over én million kroner.

Glemte kjennelsen

Totalbeløpet blir imidlertid enda høyere enn 36,2 millioner. En tabbe fører nemlig til at staten må ut med ytterligere én million av skattebetalernes penger.

Kjennelsen fra Gulating kom 27. oktober, og fra den datoen hadde staten to uker på seg til å betale ut pengene til bergenseren. Men pengene kom ikke, og i mars etterlyste Larsens advokater millionutbetalingen. Først da ble det oppdaget at kjennelsen fortsatt lå på kontoret til statsadvokatene i Hordaland. De ekstra rentekostnadene bikket millionen, og totalt endte utbetalingen til Berge Gerdt Larsen på 38,1 millioner kroner.

Fakta
  • Berge Gerdt Larsen bygget opp DNO fra et bitte lite oljeselskap til et selskap med en av børsens mest omsatte aksjer.
  • Solgte senere storparten av aksjene og satset på å bygge riggselskaper som kunne konkurrere med blant andre John Fredriksen.
  • I kjølvannet av finans­krisen gikk riggselskapene Petromena, Petrojack og Petroprod over ende i tur og orden, med en samlet gjeld på over åtte milliarder kroner.
En av Larsens advokater, Erik Ulvesæter, kommenterer statsadvokat-tabben overfor Bergens Tidende slik:

– Berge Gerdt Larsen har ikke hatt særlig stor tiltro til kvaliteten på prosessen som har vært mot ham, dette føyer seg inn i rekken. Det er overraskende at statsadvokatene ikke prioriterer å håndtere en kjennelse på en så stor sum, sier advokaten.

Klienten hans er ikke fornøyd med å bli tilkjent saksomkostninger på over 36 millioner.

– Dette var en skattestraffesak som reiste kompliserte spørsmål, og Larsen hadde derfor behov for bistand fra spesialiserte skatteadvokater. Det er sterkt beklagelig at han kun får dekket salær etter offentlig sats, som knapt dekker momsen for den bistanden han trengte, sier Ulvesæter.

Fra fengsel til frifinnelse

Det var i 2013 Berge Gerdt Larsen ble dømt til fem års fengsel for økonomisk utroskap og skatteunndragelse. Tre år senere ble investoren blankt frifunnet for de samme forholdene i Gulating lagmannsrett.

Påtalemyndigheten mente blant annet at Larsen hadde tappet selskapet Larsen Oil & Gas for over 20 millioner kroner ved å selge aksjer til underpris. Lagmannsretten kom frem til helt andre vurderinger av både verdier og roller som var involvert i saken. De kunne ikke se at Larsen hadde solgt til underpris.

Og mens tingretten mente at Bergens-investoren brukte stråmenn og overførte verdier til personer som egentlig var kontrollert av han selv, avviste lagmannsretten dette. De konkluderte med at dette var reelle overføringer og reelle verdier.

Maratonsak

For Larsen startet denne maratonsaken i februar 2006. Da skrev BT at politiet allerede i flere måneder hadde drevet hemmelig etterforskning av oljeinvestoren. Politiet siktet Larsen og gjennomførte razzia på kontoret og i boligen hans.

Bare ankesaken i lagmannsretten varte i hele åtte måneder. Før den startet beregnet BT saken til å koste minst 60 millioner kroner. Det inkluderte ti år med etterforskning, og behandling både i tingretten og lagmannsretten.

Da frifinnelsen var et faktum for drøye halvannet år siden gjorde forsvarerne det klart at de nokså umiddelbart ville begynne å forberede et erstatningskrav mot staten, for urettmessig straffeforfølgelse gjenom ti år.

Krever erstatning

– Kravet er ikke klart ennå, men det kommer til å bli et av de mer betydelige kravene som er fremsatt i Norge, sier Ulvesæter.

Berge Gerdt Larsen selv ønsker ikke kommentere verken saksomkostningene, tabben til statsadvokaten eller det kommende erstatningssøksmålet.