En langvarig sak har nå nådd en viktig avklaring. Høyesterett har forkastet anken fra den tidligere Statoil-ansatte. Dermed får oljeselskapet tilgang til datamaterialet som ble beslaglagt hjemme hos ham og to familiemedlemmer, skriver Teknisk Ukeblad, gjengitt av Aftenbladet.

Det var i 2015 namsmannen slo til, etter begjæring fra mannens tidligere arbeidsgiver Statoil. Flere datamaskiner og harddisker ble kopiert. Statoil mener at mannen har brukt deres forretningshemmeligheter da han startet for seg selv.

Forretningshemmeligheter

Mannen er geolog, og i eget selskap laget han et geologisk atlas. Her ble også upublisert data fra Statoil med, noe han forklarte med et «arbeidsuhell», skriver Teknisk Ukeblad.

Dataene skal ha blitt liggende på datamaskinen han tok med seg da han sluttet i Statoil. Geologen har også vist til at Statoil-dataene ble fjernet, at de utgjorde kun en liten del av atlaset – og at han selv ga beskjed til Statoil om hva som hadde skjedd.

Selv har mannen bedt om at dataene namsmannen kopierte fra ham, ikke måtte bli gjort tilgjengelig for Statoil fordi de var forretningshemmeligheter.

– Skremmer ansatte til taushet

Først anmeldte Statoil saken i 2014, men den ble henlagt av politiet på grunn av manglende kapasitet. Bergens Tidende snakket da med mannen, som ga uttrykk for at han følte seg truet av sin tidligere arbeidsgiver.

– Det som har skjedd er at jeg, etter å ha jobbet for Hydro og Statoil i 30 år, har startet for meg selv. I min nye virksomhet har jeg brukt offentlig publiserte data som stammer både fra Statoil og andre selskaper. Vi har forsøkt å komme i dialog med selskapet, men de vil ikke svare på henvendelsene fra min advokat. De har tydeligvis som prinsipp at de skal skremme tidligere ansatte til stillhet, sa han.

Les hele saken hos Stavanger Aftenblad.