Statoil la torsdag frem sitt resultat for årets andre kvartal. Kvartalsrapporten viser et justert driftsresultat på 3,02 milliarder dollar.

– Våre solide finansielle resultater og sterke kontantstrøm er et resultat av god drift med høy produksjonsregularitet og fortsatte kostnadsforbedringer. Vi forventer å levere en produksjonsvekst på om lag 5 prosent i år, samtidig som vi realisere ytterligere én milliard dollar i effektiviseringer, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre i børsmeldingen.

Ifølge selskapets rapport går det langt bedre på norsk sokkel enn på samme tid i fjor. Aktiviteten på norsk sokkel viser et justert driftsresultat på 1,93 milliarder dollar i andre kvartalet. Dette er 770 millioner dollar mer enn for ett år siden.

Oljeprisen trekker opp

Sætre trekker også frem bedre oljepriser som en viktig årsak til fremgangen. I andre kvartal i fjor lå snitte på 44,50 dollar per fat for produksjonen. I samme periode i fjor lå den på 39,40 dollar per fat. De totale inntektene skriver seg til 14,9 milliarder dollar i andre kvartal, sammenlignet med 10,9 i andre kvartal 2016.

– Med oljepriser på rundt 50 dollar per fat leverer vi fire milliarder dollar i fri kontantstrøm, og vi har redusert gjeldsgraden med 8,1 prosentpoeng siden begynnelsen av året, sier Sætre.

Konsernsjef i Statoil, Eldar Sætre. Foto: Tore Meek/NTB scanpix

Statoil leverte en egenproduksjon på 1996 millioner fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal, en liten oppgang fra 1959 millioner per dag i samme periode i 2016.

Tall i millioner dollarAndre kvartal 2017Andre kvartal 2016Endring i prosent
Totale inntekter149351089537
Justert driftsresultat3023913231
Resultat før skatt32882111458

Inntektene fra operasjonelle aktiviteter har gått kraftig opp: I første halvår 2017 har kontantstrømmen fra disse vært 9,931 milliarder dollar, sammenliknet med 3,349 i fjor.

Tredobling fra i fjor

I andre kvartal i 2016 leverte Statoil et justert driftsresultat på 913 millioner dollar. Resultatet fra 2016 var preget av svekkede olje- og gasspriser. I år har oljeprisen imidlertid vært høyere i første halvår enn i fjor.

I første kvartal i år firedoblet Statoil resultatet, sammenliknet med samme periode i 2016.

Lovende tider fremover

Sætre sier i pressemeldingen at det også ser lyst ut for selskapet fremover.

– Sammen med leverandørindustrien fortsetter vi med sterk progresjon i våre prosjekter. Gina Krog har startet produksjon og vi har fortsatt god fremdrift på Johan Sverdrup og andre prosjekter, som Aasta Hansten, Mariner, Oseberg Vestflanken, Peregrino Fase 2, Dudgeon og Hywind. På norsk sokkel har vi fått godkjent planene for tre nye prosjekter, og levert inn ytterligere en utbyggingsplan, sier konsernsjefen.

Hittil i år har Statoil boret 14 letebrønner og gjort ni funn. Flere av disse kan ifølge selskapet raskt settes i lønnsom produksjon.

– Vi forventer å bore rundt 30 letebrønner i 2017. Med streng prioritering og effektive boreoperasjoner reduserer vi prognosene for letekostnader til rundt 1,3 milliarder dollar for året, legger Sætre til.

Hadde store forventninger

Forrige uke la 28 analytikere frem sine forventninger til Statoils resultat i et konsensusestimatet innhentet av Statoil. I snitt lå forventningene på 2935 millioner dollar, altså en tredobling av fjorårets resultat, likevel ble dette for lavt i forhold til det faktiske resultatet. Justert resultat etter skatt ble ventet å være 1237 millioner dollar. Dette endte noe høyere, på 1289 millioner dollar.

Analytikerne forventet også økt produksjon: I snitt trodde analytikerne at Statoils egenproduksjon var totalt 2005 millioner fat per dag i kvartalet. Bokført produksjon ble anslått til 1851 millioner fat per dag.