– Det er heller ikke i Norge vi skaper dem. Våre utslipp per innbygger er klart lavere enn OECD-gjennomsnittet, til tross for lange avstander og mye transport, olje- og gassutvinning, kalde vintre og høyt velstandsnivå. Selv om vi har nokså høye utslipp per innbygger, så er vi få. Våre CO2-utslipp og vårt energiforbruk er veldig lite.

Det mener Eirik Wærness, sjeføkonom i Statoil.

Under Gasskonferansen i Oslo la han frem sine tanker om klimautfordringene for tilhørerne. Han forklarer synspunktet med at selv om Norges befolkning blir mer bærekraftig og effektiv, så er det i de store forbrukslandene at tiltakene faktisk monner.

Kina og India nøkkelland

Sjeføkonomen trekker frem eksempel som at USA går fra kull til gass, som tiltak verden trenger og vil merke. Han mener likevel det viktigste er å unngå for stor vekst i utslipp i fremvoksende økonomier som India og Kina.

– 25 prosent av verdens energirelaterte CO2-utslipp skjer nå i Kina. Vi må unngå at utslippene vokser for mye i India, samtidig som vi reduserer i Kina. Vi må også ned med energiforbruket i Europa og USA, sier Wærness.

– Gi vekk gass og teknologi

Norges rolle i klimakuttene, mener han derimot vil gi størst effekt med landet som støttespiller, ikke der hvor de direkte kuttene blir tatt.

– Det vi gjør i Norge har, med respekt å melde, svært liten betydning. Men vi er rike, og vi kan bidra med teknologi og penger. Kanskje må vi gi vekk teknologi eller gass dit det monner, sier sjeføkonomen, og viser blant annet til Norges innvirkning på danske klimautslipp.

– Samtidig som vi er det landet i verden med høyest andel fornybar energi i elektrisitetsforbruket, eksporterer vi til Danmark og andre land, som gjør det mulig for dem å fase ut kull. Men vi sløser likevel mye med strømmen, og vi kunne nok eksportert og bidratt med mer om vi ikke gjorde det, mener han.

– Burde kopiert vår klimapolitikk

Nordmenns bruk av fly har vært grundig debattert i forbindelse med klimadiskusjoner, og tre av Norges innenlandsruter var også på topp 15-listen over Europas mest trafikkerte flyruter i 2015. Målt i forhold til innbyggertall er det heller ingen land i Europa der innbyggerne flyr mer enn i Norge. Men Wærness mener likevel norske passasjerer ikke flyr for mye.

– Transportutslippene i Norge er høye på grunn av lange kjørelengder og spredt befolkning. Vi har omkring 50 flyplasser og flyr svært mye, noe som selvsagt bidrar til utslipp. Men vi flyr ikke unødvendig, selv om vi flyr mye til utlandet, mener sjeføkonomen, som i tillegg til teknologisk kunnskap trekker frem Norges politikk når han skal argumentere for at kampen mot klimaendringene bør tas i utlandet.

– For å løse verdens klimaproblemer så er vi kanskje avhengig av at neste generasjons atferd er annerledes enn vår. Men med økonomisk vekst, så kommer etterspørselen etter varer og tjenester som krever energi. Vi har en klimapolitikk mange andre land burde kopiert. Den er langt fra perfekt, men hadde den vært kopiert i andre land, så hadde vi vært godt på vei til å løse de globale klimaproblemene, slår Wærness fast.